Detail projektu

Modernizace vzdělávací infrastruktury ÚSI

Období řešení: 01.05.2019 — 31.05.2021

O projektu

Projekt řeší primárně přístrojovou vybavenost pro inovovaný navazující magisterský studijní program Expertní inženýrství v dopravě, který bude připravován pro akreditační řízení v rámci výzvy ESF 02_15_015, SC1, aktivita 3 projekt VUT v Brně s názvem MOST. Aktivity projektu jsou zaměřeny na doplnění a zkvalitnění výukových laboratoří přístrojovou technikou a materiálně-technickou základnou pro praktické předměty.

Klíčová slova
inovovaný navazující magisterský studijní program, Expertní inženýrství v dopravě, modernizovaná výuková infrastruktura, modernizace, přístroje, studenti.

Klíčová slova anglicky
the upgraded follow-up master study program, expert engineering in transport, a modernised learning infrastructure, modernization, instruments, students.

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
- příjemce (01.05.2019 - 31.12.2020)
Ústav soudního inženýrství
- odpovědné pracoviště (23.08.2016 - 23.08.2016)

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy

- plně financující (2017-10-31 - 2021-05-31)