Project detail

Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

Duration: 01.02.2017 — 31.12.2020

On the project

Inovativní zobrazovací technologie přispívají k revolučnímu pokroku v poznání v molekulární biologii, biomedicíně a lékařských oborech. Díky těmto technologiím dochází k významnému kvantitativnímu a kvalitativnímu posunu jak ve výzkumu, tak v medicínských aplikacích. Nedostatek těchto technologií nebo omezený přístup k nim by způsobil ztrátu konkurenceschopnosti výzkumu v ČR, protože výsledky ve výše uvedených oblastech jsou kriticky závislé na využití moderních zobrazovacích technik.

Keywords
Inovativní zobrazovací technologie

Mark

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775

Default language

Czech

People responsible

Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D.
- principal person responsible (2017-02-01 - 2020-12-31)
Veselý Pavel, MUDr., CSc.
- fellow researcher (2017-01-01 - not assigned)

Units

Experimental Biophotonics
- (2017-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
- whole funder (2016-02-12 - 2020-12-31)