Detail projektu

Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

Období řešení: 01.02.2017 — 31.12.2020

O projektu

Inovativní zobrazovací technologie přispívají k revolučnímu pokroku v poznání v molekulární biologii, biomedicíně a lékařských oborech. Díky těmto technologiím dochází k významnému kvantitativnímu a kvalitativnímu posunu jak ve výzkumu, tak v medicínských aplikacích. Nedostatek těchto technologií nebo omezený přístup k nim by způsobil ztrátu konkurenceschopnosti výzkumu v ČR, protože výsledky ve výše uvedených oblastech jsou kriticky závislé na využití moderních zobrazovacích technik.

Klíčová slova
Inovativní zobrazovací technologie

Označení

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.02.2017 - 31.12.2020)
Veselý Pavel, MUDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2017 - nezadáno)

Útvary

Experimentální biofotonika
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
- plně financující (2016-02-12 - 2020-12-31)