Project detail

Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

On the project

Ve vyspělých zemích je v současnosti věnována vysoká pozornost inovativním přístupům v navrhování staveb. Těmito přístupy rozumíme matematické modelování budoucí stavby za účelem optimalizace nákladů na její výstavbu a údržbu, popřípadě nákladů spojených s negativními ekologickými dopady stavby. Za účelem optimalizace takového návrhu je potom potřeba definovat a následně algoritmizovat vhodný matematický model. Samozřejmostí je požadavek na robustnost tohoto modelu. Cílem projektu je takovýto matematický model formulovat a algoritmizovat.

Mark

FAST-J-15-2846

Default language

Czech

People responsible

Venclovský Jakub, Ing.
- principal person responsible (2015-01-01 - 2015-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2015-01-01 - 2015-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a Tunnel Lining. In Mendel 2015, 21st International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: 2015. p. 175-182. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 1803-3814.
Detail

VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Výpočet ohybové tuhosti a jejích prvních derivací. In 22. BETONÁŘSKÉ DNY 2015 - Sborník ke konferenci. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0-9.
Detail

VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Calculation of bending stiffness and its first derivatives related to optimization of a steel-reinforced concrete cross section. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 253-260. ISSN: 1662-9779.
Detail

VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Optimization of a reinforced concrete polygonal cross section. In CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016. 1. Praha: Grada, 2016. p. 942-947. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

VENCLOVSKÝ, J. Ohybová tuhost a optimalizace železobetonového průřezu. In 18. Odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2016. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail