Project detail

Nové technologie lepených obvodových plášťů budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi

Duration: 01.03.2012 — 31.12.2015

On the project

Celkovým cílem projektu je vyvinutí nových progresivních systémů lehkých obvodových plášťů budov, jejichž specifickým prvkem je, že výplňové panely jsou k podkladním nosným konstrukcím fixovány lepením. To umožní odstranit z povrchu pláště veškeré rušivé prvky v současnosti běžně užívaného mechanického spojování a kotvení.

Description in English
The ultimate goal is to develop new systems of progressive light walling of buildings, whose specific feature is that the panels are fixed to the supporting base using bonding agents. In this case are from the surface removed all currently used distracting elements of mechnical joining and anchoring.

Keywords
lehký obvodový plášť, lepidlo

Key words in English
light walling, bonding agent

Mark

FR-TI4/332

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2012-03-01 - 2015-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2014-02-11 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- part funder (2012-03-01 - 2015-12-31)

Results

BARNAT, J.; BAJER, M.; VYHNÁNKOVÁ, M. Bond strength of chemical anchor in high-strength concrete. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 2012, p. 38-43. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Evaluation of Test Methods for Testing of Sealants. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. I. London: Taylor and Francis Group, 2016. p. 643-648. ISBN: 978-1-138-03224-8.
Detail

DUFKA, A.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DROCHYTKA, R. Investigation of the causes of colour inconsistency in the facades of Vrchotovy Janovice Castle. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688, no. 1, p. 45-52. ISSN: 1022-6680.
Detail

DUFKA, A.; BROŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Analysis of possibility of using geopolymers in rehabilitation of reinforced concrete structures. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 73-76. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

JURDOVÁ, K. Numerical modeling of behavior of trapezoidal metal sheets exposed to concentrated loads. In The 5th Ph.D Conference of civil Engineering and Architecture, Young Scientist 2013. Herľany, Slovenská republika: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 28-28. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J. Zkoušení tahových vlastností stavebních tmelů při udržovaném protažení. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference k problematice technologických a inovačních procesů Technológia Europea 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 21-28. ISBN: 978-80-87952-01-6.
Detail

ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P. Zkušenosti pro přípravu zkušebních vzorků pro přípravu tmelů. In REALIZACE STAVEB – TEORIE A PRAXE, Sborník mezinárodního workshopu. 1. Brno: Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, 2013. s. 137-141. ISBN: 978-80-214-4803-2.
Detail

ŠLANHOF, J.; MOTYČKA, V.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P. Zkoušení přilnavosti silikonových tmelů na fasádním obkladovém materiálu Alubond. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Vývojové trendy v oblasti navrhovania, prípravy, realizácie a údržby stavieb. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 200-204. ISBN: 978-80-263-0544-6.
Detail

ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Zkušenosti s přípravou zkušebních vzorků pro zkoušení tmelů, zkoušení přilnavosti silikonových tmelů. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktoradny a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 3355-3361. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

JURDOVÁ, K. Mezní stav použitelnosti trapézových plechů zatížených soustředným zatížením. In Sborník anotací , Proceeding of Annotations. Brno, Česká republika: 2014. s. 162-162. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

JURDOVÁ, K. Trapézové plechy vystavené lokálnímu zatížení. In Sborník anotací - Proceeding of Annotations. Brno: 2013. s. 197-197. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Evaluation of Test Methods for verification of Sealant Properties. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, vol. 2016, no. 11, p. 173-178. ISSN: 2344-2409.
Detail

ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Experiences with Sealants Testing. In ESAT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 467-470. ISBN: 978-80-553-2564-4.
Detail

ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Verification of Sealing Possibilities of Cement – Based Structures without Additional Surface Treatment. In enviBUILD 2015. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 164-171. ISBN: 978-80-227-4469-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B. Testing of Bonded Facade Joints in Sudden Temperature Changes. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 301-308. ISBN: 978-80-227-4243-6.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Experimental Tests of Adhesion of Silicone Sealants within Extreme Weather Conditions. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 353-360. ISBN: 978-80-227-4243-6.
Detail

LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B. Revitalization of Facade Cladding with the Use of Bonded Joints. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 1. Zurich-Durnten: Trans Tech Publications, 2014. p. 191-194. ISBN: 978-3-03795-976-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

BIELY, B.; ŠLANHOF, J. The Issue of Public Procurement in the Czech Republic and Connection with the Quality of Competition Documents. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 30-39. ISBN: 978-80-227-4243-6.
Detail

ŠLANHOF, J.; BIELY, B. The Importance of Time and Financial Planning within the Implementation of Construction Contracts. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 440-446. ISBN: 978-80-227-4243-6.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Test of Adhesion and Cohesion of Silicone Sealants on Facade Cladding Materials within Extreme Weather Conditions. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research. 1. Zurich-Durnten: Trans Tech Publications, 2014. p. 23-26. ISBN: 978-3-03795-976-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Sealing Possibilities of Glass Fibre Reinforced Concrete Elements and Fibre - Cement Facade Cladding Panels. In International Scientific Conference Bratislava - Construction Technology and Management CTM 2014. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. p. 447-455. ISBN: 978-80-227-4243-6.
Detail

LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B. Thermal Resistance of Bonded Facade Joints. In Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014). ARSA - Proceedings in ARSA - Advanced Research in Scientific Areas. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. p. 314-317. ISBN: 978-80-554-0958-0. ISSN: 1338-9831.
Detail

LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B. Frost Resistance of Bonded Facade Joints. In CRRB - 16th International Conference oh Rehabilitation and Reconstruction of Buildings - proceedings. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2014. p. 158-158. ISBN: 978-80-02-02539-9.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Wooden Facade and Determination of Strength of Bonded Timber Joints. In Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014). ARSA - Proceedings in ARSA - Advanced Research in Scientific Areas. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. p. 331-335. ISBN: 978-80-554-0958-0. ISSN: 1338-9831.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Test of Adhesion and Shear Strength of Polyurethane Adhesives to Cement-bonded Particleboard. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1100, no. 1, p. 185-188. ISSN: 1022-6680.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Přídržnost a soudržnost stavebních silikonů – experimentální test za extrémních klimatických podmínek. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 14-19. ISBN: 978-80-87952-06-1.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Zkoušení přídržnosti stavebních silikonů na neporézní fasádní obklady při proměnlivé teplotě. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktoradny a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 3953-3959. ISBN: 978-80-87952-07-8.
Detail

ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Test of Adhesion and Cohesion of Silicone Sealants on Facade Cladding Materials. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, 2014, vol. 2014 (4), no. 1, p. 432-438. ISSN: 1805-6784.
Detail

ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M.; NEČASOVÁ, B. Sealing Possibilities for Wood Elements. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT, 2014, vol. 2014 (3), no. 1, p. 439-447. ISSN: 1805-6784.
Detail

ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Sealing of Joints in Steel Structures without Surface Treatment. In Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2014). ARSA - Proceedings in ARSA - Advanced Research in Scientific Areas. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014. p. 346-349. ISBN: 978-80-554-0958-0. ISSN: 1338-9831.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Determination of Bonding Properties of Wood Plastic Composite Façade Cladding. News in Engineering, 2015, vol. 3, no. 1, p. 8-14. ISSN: 1339-4886.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Determination of Thermal and Weathering Properties of Polyurethane Adhesives Intended for Bonded Façade. In YOUNG SCIENTIST 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. 7. Jasná - Low Tatras, Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2015. p. 46-53. ISBN: 978-80-553-1988-9.
Detail

VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J.; VILD, M. Bearing capacity of aluminum angle support for ventilated facade. In ESaT 2015 - International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košicích, Slovensko, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2042-7.
Detail

LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with High-pressure Compact Laminate (HPL). Procedia Engineering, 2015, vol. 2015, no. 108, p. 199-205. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠIMÁČKOVÁ, M. The Suitability of Sealants for Use with Concrete Structures. Advanced Materials Research, 2015, vol. 2015(1122), no. 1122, p. 131-134. ISSN: 1022-6680.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; KOVÁŘOVÁ, B. Determination of Adhesion of Silyl Modified Polymer Adhesives to Wooden Façade Cladding – Case Study. Procedia Engineering, 2015, vol. 2015, no. 108, p. 410-418. ISSN: 1877-7058.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Determination of Resistance to Freezing of Bonded Façade Joint. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 9, no. 5, p. 471-477. ISSN: 1307-6892.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Determination of Tensile Properties of Adhesive Systems Intended for Bonded Façade. 3rd International Conference on Structural Adhesive Bonding AB 2015. 1. Porto: Produção de Comunicação, Lda., 2015. p. 131-131. ISBN: 978-989-723-135-3.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Wooden Facade with Bonded Joints - Experimental test. Advanced Materials Research, 2015, vol. 1122, no. 1, p. 23-27. ISSN: 1022-6680.
Detail

LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Determination of Tensile Properties of Selected Building Sealants in Combination with Technistone Exterior Terracotta. In YOUNG SCIENTIST 2015, 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. 7. Jasná - Low Tatras, Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-80-553-1988-9.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J. Influence of Technological Indiscipline on Strength Properties of Bonded Joints. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 799-800, no. 1, p. 549-553. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŠIMÁČKOVÁ, M.; ŠLANHOF, J.; LIŠKA, P.; NEČASOVÁ, B. Testování přilnavosti a soudržnosti polyuretanových tmelů na fasádních materiálech. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2014 - proměny stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 27-32. ISBN: 978-80-87952-06-1.
Detail

VOKATÁ, K.; BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; HOLOMEK, J. An optimization of anchor of aluminium facade. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. CRC Press /Balkema. Great Britain: Taylor & Francis Group, London, 2015. p. 437-443. ISBN: 978-1-138-02907-1.
Detail

NEČASOVÁ, B.; LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; ŠIMÁČKOVÁ, M. Case Study on Determination of Tensile Properties of Construction Sealants at Variable Temperatures. In enviBUILD 2015. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 18-26. ISBN: 978-80-227-4469-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

LIŠKA, P.; ŠLANHOF, J.; NEČASOVÁ, B.; KOVÁŘOVÁ, B. Experimental Investigation of the Tensile Properties of Ventilated Facade Cladding with Bonded Joints. In enviBUILD 2015. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 50-59. ISBN: 978-80-227-4469-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŠLANHOF, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zkušební zařízení pro zkoušení reálného tmeleného spoje při smykovém namáhání. 28251, užitný vzor. (2015)
Detail

ŠLANHOF, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zkušební zařízení pro zjišťování poruch přilnavosti a soudržnosti tmelu při udržovaném protažení. 28176, užitný vzor. (2015)
Detail

ŠLANHOF, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zkušební zařízení pro zkoušení tmeleného spoje při příčném normálovém namáhání. 26373, užitný vzor. (2014)
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BAJER, M.; MOTYČKA, V.; SUCHOMELA, J.; SUCHOMELA, J.: Lepený obvodový plášť; Lepené obvodové pláště budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi. DOSTING, spol. s r.o. Košinova 2116/19 612 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail