Detail projektu

Využití termoelektrických generátorů v mikrokogeneraci

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Výstupem řešení bude návrh uplatnění termoelektrických generátorů pro výrobu elektrické energie na spalovacích zařízeních malých výkonů využívající tuhá paliva.Experimentální část řešení bude zaměřena na ověření možnosti realizace termoelektrického generátoru, který by využíval hnací tepelné energie spalovací jednotky a produkoval elektrickou energii. Vzhledem k celkovému objemu finančních prostředků je předpokládaný výkon termoelektrického generátoru 100 We.

Označení

FSI-J-12-1780

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

EÚ-odbor energetického inženýrství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

BRÁZDIL, M.; POSPÍŠIL, J. Thermoelectric Power generation Utilizing the Waste Heat from a Biomass Boiler. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 2013, vol. 42, no. 7, p. 2198-2202. ISSN: 0361-5235.
Detail

ŠTELCL, O.; BRÁZDIL, M.; SKÁLA, Z.: TG2; Krbová vložka s termoelektrickým generátorem. VUT v Brně, FSI EU Technická 2 616 69 Brno. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail