Project detail

Modelování silových účinků na manipulační zařízení s cílem optimalizace provozních vlastností a snížení provozních a výrobních nákladů

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Předkládaný projekt je zaměřen na snížení nákladovosti v oblasti dopravy a manipulace s materiálem. Řešení spočívá ve výzkumu ve dvou oblastech. První oblastí je optimalizace chodu pohonů mostových jeřábů na základě on-line měření vektoru zrychlení břemene. Druhou oblastí je využití návrhu a analýzy počítačového experimentu pro optimalizaci konstrukcí manipulačních zařízení.

Mark

FSI-J-12-13

Default language

Czech

People responsible

Šťastný Antonín, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2012-01-01 - 2012-12-31)
Kubín Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Dept. of Handling and Building Machines
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

KUBÍN, M. Laboratorní ověření dynamiky břemene mostového jeřábu. In XXXVIII. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Plzeň: 2012. s. 107-110. ISBN: 978-80-261-0141-3.
Detail

KUBÍN, M. Dynamika prostorového kyvadla na pohyblivém závěsu. In Výpočtové a experimentální metody v aplikované mechanice. první. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2012. s. 49-54. ISBN: 978-80-7414-377-9.
Detail

KUBÍN, M. Verifikace použití polohovacích a navigačních systémů se senzory typu MEMS na jeřábové technice. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2012. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, FVTM, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-510-0.
Detail

KUBÍN, M.; ŠKOPÁN, M.; JANČÍK, S.: Laboratorní mostový jeřáb; Laboratorní mostový jeřáb. ÚADI, FSI, VUT v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/cs/system/files/FV-4DOHC-FSI-J-12-13.pdf. (funkční vzorek)
Detail