Product detail

Laboratorní mostový jeřáb

KUBÍN, M. ŠKOPÁN, M. JANČÍK, S.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení – Laboratorní mostový jeřáb (4D overhead crane) slouží k simulaci dynamických dějů, které jsou nedílnou součástí provozu jeřábů a jiné zdvihací techniky. Uvedené laboratorní zařízení věrně simuluje mostový jeřáb. Pojezd mostu, kočky a zdvih břemene je řešen pomocí krokových motorů, které jsou řízeny řídící jednotkou. Řídící jednotka je propojena s počítačem, na kterém je možné upravovat parametry pojezdu (rychlost, zrychlení, rampa, dělení kroku,...). Vnitřní paměť řídících jednotek umožňuje uložit program, který je následně možné vyvolat a opakovat tak měření se stejnými parametry. Tento způsob opakovaní experimentu umožňuje sběr dostatečného množství dat pro statistické vyhodnocení měření. Pohyby koncového kyvadla jsou snímány kapacitními snímači zrychlení.

Keywords

Jeřáb, krokové motory, kyvadlo, snímač zrychlení

Create date

09.05.2012

Location

ÚADI, FSI, VUT v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno

www