Project detail

TECHNICKÁ VYUŽITELNOST PETROCHEMICKÝCH CELKŮ A ZVÝŠENÍ JEJICH INTEGRTITY S OHLEDEM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2014

On the project

Zvýšení ekologické ochrany živé i neživé přírody díky dosažení vyšší provozní spolehlivosti a snížení pravděpodobnosti ztráty lokální, či rozsáhlé integrity stěn, den, střech a armatur uskladňovacích nádrží a potrubních sítí v petrochemickém průmyslu.

Description in English
Zvýšení ekologické ochrany živé i neživé přírody díky dosažení vyšší provozní spolehlivosti a snížení pravděpodobnosti ztráty lokální, či rozsáhlé integrity stěn, den, střech a armatur uskladňovacích nádrží a potrubních sítí v petrochemickém průmyslu.

Keywords
Ecology; protection of nature; storage tanks; piping; product distribution networks; integrity; reliability; probability; diagnostic; risk; damage; bottom; wall; roof; fitting; defect; corrosion; non destructive control; petrochemical industry

Key words in English
Ecology; protection of nature; storage tanks; piping; product distribution networks; integrity; reliability; probability; diagnostic; risk; damage; bottom; wall; roof; fitting; defect; corrosion; non destructive control; petrochemical industry

Mark

TA01020307

Default language

Czech

People responsible

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2012-02-22 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- part funder (2011-01-01 - 2014-12-31)

Results

KALA, Z. Variance Based Sensitivity Analysis of Interactive Buckling. In Proc. of the European Safety and reliability Conf. Advances in Safety, Reliability and Risk Management (ESREL 2011). Troyes, France: 2011. p. 2230-2234. ISBN: 978-0-203-13510-5.
Detail

KALA, Z.; GOTTVALD, J.; STONIŠ, J.; OMISHORE, A. Sensitivity Analysis of the Stress State in Shell Courses of Welded Tanks for Oil Storage. Engineering Structures and Technologies, 2014, vol. 6, no. 1, p. 7-12. ISSN: 2029-882X.
Detail

OMISHORE, A. Uncertainty Analysis of the Cross-sectional Area of a Structural Member. In 4th WSEAS Int. Conf. on Engineering Mechanics, Structures and Engineering Geology. Corfu, Greece: 2011. p. 284-288. ISBN: 978-1-61804-022-0.
Detail

KALA, Z. Geometrically Non-linear Finite Element Reliability Analysis of Steel Plane Frames With Initial Imperfections. Journal of civil engineering and management, 2012, vol. 18, no. 1, p. 81-90. ISSN: 1392-3730.
Detail

KALA, Z.; SANDOVIČ, G. Fuzzy Stochastic Analysis of Serviceability and Ultimate Limit States of Two-Span Pedestrian Steel Bridge. In ICNAAM 2012 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. Kos, Řecko: 2012. p. 2070-2073. ISBN: 978-0-7354-1091-6.
Detail

KALA, Z. Imperfection Sensitive Buckling of Rectangular Frames with Elastic Bracing Stiffness. In XIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Poland: 2012. p. 309-314. ISBN: 83-914019-7-9.
Detail

GOTTVALD, J.; KALA, Z. Analysis of the Stability Collapse of Half-Buried Storage Tank. In STABILITY of STRUCTURES XHI-th SYMPOSIUM Zakopane 2012. Zakopane, Poland: 2012. p. 267-274. ISBN: 83-914019-7-9.
Detail

VALEŠ, J. The influence of random initial axis curvature of compression steel slender member on its load carrying capacity. In ident. č.;název;zahájení;stát;místo konání;ISBN sborníku 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL. Brno, Česká republika: Nosová Hana, 2012. p. 387-392. ISBN: 978-80-214-4540-6.
Detail

OMISHORE, A. Verification of Design Procedures of Structural Stability using Probabilistic Method of Reliability Analysis. In 10th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Kos, Řecko: 2012. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1091-6.
Detail

VALEŠ, J. Vliv počátečního osového zakřivení tlačeného štíhlého prutu na jeho únosnost. In Juniorstav 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4670-0.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. Uncertainty and Sensitivity Analysis of Beam Stability Problems using Shell Finite Elements and Nonlinear Computational Approach. In Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures. New York, USA: 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-138-00086-5.
Detail

KALA, Z. Elastic Lateral-Torsional Buckling of Simply Supported Hot-Rolled Steel I-Beams with Random Imperfections. In 11th International Scientific Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques (MBMST). Procedia Engineering. 2013. p. 504-514. ISSN: 1877-7058.
Detail

KALA, Z.; GOTTVALD, J.; STONIŠ, J.; VEJVODA, S.; OMISHORE, A. Sensitivity Analysis of the Stress State in Shell Courses of Crude Oil Cylindrical Tanks. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. p. 1-10. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

KALA, Z. The Reliability Analysis of Welded Tanks for Oil Storage. In Safety and Reliability: Methodology and Applications, ESREL 2014. Wroclaw, Polsko: 2015. p. 2249-2254. ISBN: 978-1-138-02681-0.
Detail

OMISHORE, A. Optimized Stochastic Based Design of Structures. In 4th WSEAS Int. Conf. on Engineering Mechanics, Structures and Engineering Geology. Corfu, Greece: 2011. p. 280-283. ISBN: 978-1-61804-022-0.
Detail