Project detail

Výpočtová a experimentální analýza účinků nesilového zatížení a degradace povrchové vrstvy ETICS

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Projekt se soustředí na interdisciplinární studium fyzikálních procesů, které se uplatňují v povrchové vrstvě vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), způsobujíce postupné zhoršování užitných vlastností, ústící v degradaci materiálu. Spojením experimentálních přístupů ve stavebně fyzikální laboratoři i na reálné stavbě s výpočtovým modelováním, využívajícím netriviálních metod aplikované a numerické matematiky, lze dospět jak k novým teoretickým závěrům, tak k praktickým doporučením, užitečným pro projektanty ETICS.

Description in English
The projects pays attention to the interdiscipinary study of physical processes, active in the surfce layer of external thermal insulation contact systems (ETICS), causing slow deterioration of user properties, resulting in material degradation. The cooperation of experimental approaches in the laboratory of building physics and in some building objects with the computational modelling, exploiting non-trivial methods of applied and numerical mathematics, offers a possibility to derive both new theoretical results and practical recommendations, useful for ETICS designers.

Keywords
stavební fyzika, cementové kompozity, izolace ETICS, výpočtová analýza, zkušební metody pro stavební materiály

Key words in English
building physics, cement-based composites, ETICS insulations, computational analysis, testing methods for building materials

Mark

FAST-S-11-47

Default language

Czech

People responsible

Jančaříková Denisa, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kopkáně Daniel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Nováček Jaroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Přibyl Oto, RNDr. - fellow researcher
Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Mathematics and Descriptive Geometry
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2011-01-01 - 2011-12-31)

Results

VANŽUROVÁ, A.; DOLEŽALOVÁ, J. Hexagonal quasigroups over finite fields. In 7th Conference on Mathematics and Physics on Technical Universities - Proceedings of Contributions. Brno, The University of Defence: The University of Defence, 2011. p. 411-419. ISBN: 978-80-7231-815-5.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; STEPANOVA, E. On Sinyukov's Equations in Their Relation to a Curvature Operator of Second Kind. In Algebra, Geometry and Mathematical Physics. Mulhouse, France: Springer Berlin Heidelberg, 2014. p. 489-494. ISBN: 978-3-642-55361-5.
Detail

HINTERLEITNER, I. On Global Geodesic Mappings of Ellipsoids. AIP conference proceedings, 2012, vol. 2012, no. 1460, p. 180-184. ISSN: 0094-243X.
Detail

HINTERLEITNER, I.; MIKEŠ, J.; STEPANOV, S. Projective Mappings and Dimensions of Vector Spaces of three types of Killing-Yano Tensors on Pseudo Riemannian Manifolds of Constant Curvature. AIP conference proceedings, 2012, vol. 2012, no. 1460, p. 202-205. ISSN: 0094-243X.
Detail

HINTERLEITNER, I. On Holomorphically Projective Mappings of e-Kahler Manifolds. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2012, vol. 2012 (5), no. 48, p. 333-338. ISSN: 0044-8753.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Hexagonal and Golden Quasigroups. In Aplimat 2012, 11th International Conference, February 7-9, 2012. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. p. 71-79. ISBN: 978-80-89313-58-7.
Detail

VANŽUROVÁ, A.;JUKL, M. Parallelogram spaces and medial quasigroups. In Aplimat 2012, 11th International Conference, February 7-9, 2012. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. p. 417-424. ISBN: 978-80-89313-58-7.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Golden section quasigroups, finite example. Journal of Applied Mathematics, 2011, vol. 2011 (4), no. 2, p. 135-143. ISSN: 1337-6365.
Detail

VANŽUROVÁ, A.;BARTOSKOVA, Z. Toyoda's Theorem and Quasigroup Modes. In Aplimat 2012, 11th International Conference, February 7-9, 2012. Bratislava, SK: Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. p. 81-90. ISBN: 978-80-89313-58-7.
Detail

VANŽUROVÁ, A., PIRKLOVÁ, P. Metrizable connections and restrictively variational connections in affine manifolds. In Aplimat 2012, 11th International Conference, February 7-9, 2012. Bratislava, SK: Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. p. 425-433. ISBN: 978-80-89313-58-7.
Detail

VANŽUROVÁ, A.; BARTOSKOVÁ, Z. Toyoda's Theorem and Quasigroup Modes. Journal of Applied Mathematics, 2012, vol. 5, no. 3, p. 41-50. ISSN: 1337-6365.
Detail

VANŽUROVÁ, A. Hexagonal and Golden Quasigroups. Journal of Applied Mathematics, 2012, vol. 2012(5), no. 3, p. 31-40. ISSN: 1337-6365.
Detail

VANŽUROVÁ, A.,JUKL, M. Parallelogram spaces and medial quasigroups. Journal of Applied Mathematics, 2012, vol. 2012 (5), no. 3, p. 133-140. ISSN: 1337-6365.
Detail

VANŽUROVÁ, A.; PIRKLOVÁ, P. Metrizable connections and restrictively variational connections in affine manifolds. Journal of Applied Mathematics, 2012, vol. 2012 (5), no. 3, p. 141-149. ISSN: 1337-6365.
Detail

VANŽUROVÁ A.; KOWALSKI O. On a generalization of curvature homogeneus spaces. Results in Mathematics, 2013, vol. 2013 (63), no. 1, p. 129-134. ISSN: 1422-6383.
Detail