Project detail

Synchronizace řízení běhu více AC motorů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Zmapovat návrhy koncepcí řízení polohy a rychlosti dvou a více AC motorů. Navrhnout modely uvedených pohonů a simulacemi analyzovat vlastnosti a dynamiku pohonu s AC motory. Eventuálně verifikovat výsledky simulací s experimenty na reálném pohonu. Podrobně analyzovat problematiku synchronní činnosti více pohonů, zejména pro aplikace s vysokými požadavky na dynamiku. Výsledky porovnat s řešením pomocí DC motorů, které jsou v souladu se záměry projektu Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací.

Mark

FSI-J-11-40/1373

Default language

Czech

People responsible

Voldán Jiří, Ing.
- hlavní řešitel (2012-01-01 - 2012-12-31)
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Němec Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)
Sýkora Jan, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2012-01-01 - 2012-12-31)

Units

Institute of Automation and Computer Science
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)