Detail projektu

Synchronizace řízení běhu více AC motorů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Zmapovat návrhy koncepcí řízení polohy a rychlosti dvou a více AC motorů. Navrhnout modely uvedených pohonů a simulacemi analyzovat vlastnosti a dynamiku pohonu s AC motory. Eventuálně verifikovat výsledky simulací s experimenty na reálném pohonu. Podrobně analyzovat problematiku synchronní činnosti více pohonů, zejména pro aplikace s vysokými požadavky na dynamiku. Výsledky porovnat s řešením pomocí DC motorů, které jsou v souladu se záměry projektu Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací.

Označení

FSI-J-11-40/1373

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Voldán Jiří, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Andrš Ondřej, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Němec Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Sýkora Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)