Project detail

Výukové pracoviště základů teorie neharmonických signálů

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Předmětem projektu je návrh, vytvoření a zavedení výukového pracoviště základů teorie neharmonických signálů do laboratorní výuky předmětu Elektrotechnika 2. Navrhovaná úloha je tematicky zaměřena na zkoumání spekter signálů a souvislostí s jejich tvarem v časové oblasti. Taková úloha dosud v experimentální části výuky BEL2 chybí, v semestru 2008 byla pouze zkušebně zařazena pilotní část. Nové pracoviště bude třeba vybavit odpovídající přístrojovou technikou a vytvořit pro ně laboratorní návod. Protože pracoviště v laboratořích BEL2 jsou zdvojená, bude třeba vytvořit nové pracoviště rovněž zdvojené.

Mark

2928/G1

Default language

Czech

People responsible

Čáp Martin, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2011-01-01 - not assigned)
Roubal Zdeněk, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2011-02-18 - not assigned)
Sedláček Jiří, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2011-02-18 - not assigned)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2011-01-01 - not assigned)