Detail projektu

Výukové pracoviště základů teorie neharmonických signálů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Předmětem projektu je návrh, vytvoření a zavedení výukového pracoviště základů teorie neharmonických signálů do laboratorní výuky předmětu Elektrotechnika 2. Navrhovaná úloha je tematicky zaměřena na zkoumání spekter signálů a souvislostí s jejich tvarem v časové oblasti. Taková úloha dosud v experimentální části výuky BEL2 chybí, v semestru 2008 byla pouze zkušebně zařazena pilotní část. Nové pracoviště bude třeba vybavit odpovídající přístrojovou technikou a vytvořit pro ně laboratorní návod. Protože pracoviště v laboratořích BEL2 jsou zdvojená, bude třeba vytvořit nové pracoviště rovněž zdvojené.

Označení

2928/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Čáp Martin, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - nezadáno)
Roubal Zdeněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (18.02.2011 - nezadáno)
Sedláček Jiří, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (18.02.2011 - nezadáno)

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2011-01-01 - nezadáno)