Project detail

Rozvojový interaktivní audit - Metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech.

Duration: 30.08.2010 — 31.12.2011

On the project

Keywords
Interaktivní audit, regionální rozvoj, drobné podnikání, podnikatelství, politika venkova

Key words in English
Interactive audith, regional development, small business, entreprenurship, rural policy

Mark

WD-39-07-1

Default language

Czech

People responsible

Rosenberg Jan, Ing. - fellow researcher
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - principal person responsible

Units

Institute of Management
- (2010-08-30 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo pro místní rozvoj - Výzkum pro řešení regionálních dispartit

- whole funder (2010-08-30 - 2011-12-31)

Results

KOUDELKOVÁ, P., KORÁB, V.: Aktuálne pohľady na konkurenceschopnost´ a podnikanie - nové výzvy. Bratislava (19.05.2011)
Detail