Detail projektu

Rozvojový interaktivní audit - Metodika RIA pro hledání, nastavení a aplikaci vhodných nástrojů regionální politiky, které přispějí ke zmírnění a odstranění regionálních disparit a napomohou dynamizaci ekonomického a sociálního rozvoje v regionech.

Období řešení: 30.08.2010 — 31.12.2011

O projektu

Klíčová slova
Interaktivní audit, regionální rozvoj, drobné podnikání, podnikatelství, politika venkova

Klíčová slova anglicky
Interactive audith, regional development, small business, entreprenurship, rural policy

Označení

WD-39-07-1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA
- hlavní řešitel (30.08.2010 - 31.12.2011)
Rosenberg Jan, Ing.
- spoluřešitel (23.08.2010 - 31.12.2011)

Útvary

Ústav managementu
- příjemce (30.08.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo pro místní rozvoj - Výzkum pro řešení regionálních dispartit
- plně financující (2010-08-30 - 2011-12-31)

Výsledky

KOUDELKOVÁ, P., KORÁB, V.: Aktuálne pohľady na konkurenceschopnost´ a podnikanie - nové výzvy. Bratislava (19.05.2011)
Detail