Project detail

Využití metody infračervené spektroskopie pro ověření trvanlivosti a odolnosti ochranných nátěrových hmot na beton.

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Ochranné nátěrové hmoty na betonové povrchy by měly konstrukci chránit proti vodě a pronikání vlhkosti, mrazu, ale také proti vlivům chemických látek, jako jsou např. posypové soli, oleje, alkálie. Navrhovaný projekt aplikuje infračervenou spektroskopii jako vhodnou metodu pro ověření kvality a zjištění chemické stability materiálů, za předpokladu, že jsou vystaveny koroznímu prostředí.

Mark

FAST-J-10-26

Default language

Czech

People responsible

Hodná Jana, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

KOSÍKOVÁ, J. Využití metody infračervevené spektroskopie pro ověření trvanlivosti a odolnosti ochranných nátěrových hmot na beton. In Sborník anotací. Brno: 2011. s. 295-300. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail