Project detail

Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na studium vlivu cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů. Většina valivých ložisek, ozubených soukolí, vaček nebo trakčních mechanizmů totiž pracuje za podmínek smíšeného mazání, kdy průměrná tloušťka mazacího filmu je menší než výška povrchových nerovností. V takovémto případě může vhodná volba topografie třecích povrchů napomoci minimalizovat negativní důsledky procesů probíhajících v mazaném kontaktu jako je tření a opotřebení.

Mark

FSI-S-10-28

Default language

Czech

People responsible

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - 2010-12-31)
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Medlík Jan, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Omasta Milan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Svoboda Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Šamánek Otakar, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Šesták Josef, Ing.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Šperka Petr, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Vrbka Martin, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)
Zimmerman Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2010-01-01 - 2010-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ČUDEK, V. Application of Spectroscopic Reflectometry to Elastohydrodynamic Lubrication Films Study. Tribology Letters, 2012, vol. 45, no. 1, p. 195-205. ISSN: 1023-8883.
Detail

SVOBODA, P.; ŠAMÁNEK, O.: Indentační přípravek; Přípravek pro tvorbu mikrovtisků na ocelové kuličce. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1294. (funkční vzorek)
Detail