Detail projektu

Vliv cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Projekt je zaměřen na studium vlivu cílené modifikace topografie třecích povrchů na utváření mazacích filmů. Většina valivých ložisek, ozubených soukolí, vaček nebo trakčních mechanizmů totiž pracuje za podmínek smíšeného mazání, kdy průměrná tloušťka mazacího filmu je menší než výška povrchových nerovností. V takovémto případě může vhodná volba topografie třecích povrchů napomoci minimalizovat negativní důsledky procesů probíhajících v mazaném kontaktu jako je tření a opotřebení.

Označení

FSI-S-10-28

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

Výsledky

KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ČUDEK, V. Application of Spectroscopic Reflectometry to Elastohydrodynamic Lubrication Films Study. Tribology Letters, 2012, vol. 45, no. 1, p. 195-205. ISSN: 1023-8883.
Detail

SVOBODA, P.; ŠAMÁNEK, O.: Indentační přípravek; Přípravek pro tvorbu mikrovtisků na ocelové kuličce. laboratoř č. A2/423 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1294. (funkční vzorek)
Detail