Project detail

Inovace laboratorní výuky vodíkových a fotovoltaických technologií

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2011

On the project

Projekt je zaměřen na rozvoj výuky vodíkových a fotovoltaických technologií. Cílem projektu je vytvoření měřícího pracoviště, umožňujícího realizovat laboratorní výuku těchto technologií. V rámci výuky se tak studenti seznámí z celou řadou prakticky zaměřených laboratorních úloh. Seznámí se například s výkonovými a V-A charakteristikami palivového článku, elektrolyzéru a fotovoltaických článků či panelů různých technologických provedení. Studenti také vypočítají a prakticky ověří produkci vodíku, který vyprodukuje elektrolyzér. Dále studenti zanalyzují proměnlivost vyráběného výkonu fotovoltaických článků různých druhů v závislosti na úhlu jejich natočení a mnoho dalších laboratorních úloh.

Mark

2121/G1

Default language

Czech

People responsible

Matoušek Antonín, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Novotný Jan, Ing. - fellow researcher
Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2011-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2011-01-01 - not assigned)