Detail projektu

Inovace laboratorní výuky vodíkových a fotovoltaických technologií

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj výuky vodíkových a fotovoltaických technologií. Cílem projektu je vytvoření měřícího pracoviště, umožňujícího realizovat laboratorní výuku těchto technologií. V rámci výuky se tak studenti seznámí z celou řadou prakticky zaměřených laboratorních úloh. Seznámí se například s výkonovými a V-A charakteristikami palivového článku, elektrolyzéru a fotovoltaických článků či panelů různých technologických provedení. Studenti také vypočítají a prakticky ověří produkci vodíku, který vyprodukuje elektrolyzér. Dále studenti zanalyzují proměnlivost vyráběného výkonu fotovoltaických článků různých druhů v závislosti na úhlu jejich natočení a mnoho dalších laboratorních úloh.

Označení

2121/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2011 - nezadáno)
Matoušek Antonín, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (28.04.2010 - nezadáno)
Novotný Jan, Ing.
- spoluřešitel (28.04.2010 - nezadáno)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2011-01-01 - nezadáno)