Project detail

Výzkum algoritmů pro zpracování digitálních obrazů a obrazových sekvencí

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2012

On the project

Projekt je zaměřen na zajištění spolupráce mezi Vysokým učením technickým v Brně a Vědecko-Technologickou Univerzitou v Pekingu (University of Science and Technology Beijing USTB) v oblasti zpracování obrazu a obrazových videosekvencí. Projektem budou podporovány aktivity vedoucí k výměně vědomostí mezi dvěma pracovišti s tematicky podobně zaměřeným výzkumem, tj. v oblasti zpracování obrazu za účelem porozumění obsahu či zvýraznění obsažené informace.

Description in English
Designing and testing of novel methods for improvement and segmentation of biomedical images being used for diagnostic purposes with application of genetic algorithms. Starting of cooperation with The University of Science and Technology Beijing and acquisition of contacts for cooperation with research subjects in The People''s Republic of China.

Keywords
genetické algoritmy, zpracování digitálního obrazu, segmentace obrazu, ultrasonografie, magnetická rezonance, lékařská diagnostika

Key words in English
Genetic Algorithms, Digital Image Processing, Image Segmentation, Ultrasonography, Magnetic Resonance, Medical Diagnosis

Mark

ME10123

Default language

Czech

People responsible

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT

- whole funder (2010-01-01 - 2012-12-31)

Results

PŘINOSIL, J.; SMÉKAL, Z.; BARTUŠEK, K. Wavelet Thresholding Techniques in MRI Domain. In Proceedings of the First International Conference on Biosciences BioSciencesWorld 2010. IEEE Computer Society Conference Publishing Services (, 2010. p. 58-63. ISBN: 978-0-7695-3968-3.
Detail

ESPOSITO, A.; CAPUANO, V.; MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M. A Naturalistic Database of Thermal Emotional Facial Expressions and Effects of Induced Emotions on Memory. In Cognitive Behavioural Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2012. p. 158-173. ISBN: 978-3-642-34583-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

ŠMIRG, O.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; GRASSI, M.; MEKYSKA, J.; MIKULKA, J. Gender Recognition Using PCA and DCT of Face Images. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 6692, no. 6, p. 220-227. ISSN: 0302-9743.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Interpolation of 3D Magnetic Resonance Data. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 639-642. ISSN: 1559-9450.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Reconstruction of Tumors in Human Livers by Magnetic Resonance Imaging. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 1160-1162. ISSN: 1559-9450.
Detail

ZUKAL, M.; QUI, X. Algorithms for Interest Points Detection. In 6th International Conference on Teleinformatics 2011 - ICT 2011. Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 163-167. ISBN: 978-80-214-4231-3.
Detail

BARTUŠEK, K.; SMÉKAL, Z.; PŘINOSIL, J. Optimization of wavelet-based de-noising in MRI. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 85-93. ISSN: 1210-2512.
Detail

MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Use of MR Tomography in Studying Biological Tissues. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍKA, P.; FU, D. Using of Low-level Features for Water Area Identication in Images. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 02, p. 44-48. ISSN: 1213-1539.
Detail

MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Face segmentation in the framework of MCINN databases. Kanárské ostrovy, Španělsko: The University of Las Palmas de Gran Canaria, 2010. p. 30-33. ISBN: 978-84-693-3389-1.
Detail

MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V.; FAÚNDEZ ZANUY, M. Face segmentation: a comparison between visible and thermal images. San José, USA: IEEE, 2010. p. 185-189. ISBN: 978-1-4244-7400-4.
Detail

MIKULKA, J. ImageJ Plug-ins for Microscopic Image Processing. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2011. p. 541-543. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K.; HASMANDA, M. Object Localization in Medical Images. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. p. 559-563. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P. Utilization of Interest Point Detectors in Content Based Image Retrieval. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

MIKULKA, J. Microscopic Image Processing in Studying Diverticular Disease. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 971-973. ISSN: 1559-9450.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Evaluation of Errors in Manual Image Processing. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 84-86. ISSN: 1559-9450.
Detail

MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Accuracy of Volumetry Depending on Smoothing Level. Progress In Electromagnetics, 2011, vol. 2011, no. 2011, p. 974-976. ISSN: 1559-9450.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K. Noise Reduction in Medical Ultrasound Images. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 3, p. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; FABREGAS, J.; SMÉKAL, Z. Fast and Efficient Approaches in Text-dependent Speaker Recognition Systems. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

BARTUŠEK, K.; PŘINOSIL, J.; SMÉKAL, Z. Wavelet-based de-noising techniques in MRI. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2011, vol. 104, no. 3, p. 480-488. ISSN: 0169-2607.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J.; ESPINOSA-DURÓ, V. On the focusing of thermal images. PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2011, vol. 32, no. 11, p. 1548-1557. ISSN: 0167-8655.
Detail

MEKYSKA, J.; REKTOROVÁ, I.; SMÉKAL, Z. Selection of optimal parameters for automatic analysis of speech disorders in Parkinson's disease. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2011 34th International Conference on. 2011. p. 408-412. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

MEKYSKA, J.; FONT-ARAGONES, X.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; HERNÁNDEZ-MINGORANCE, R.; MORALES, A.; FERRER-BALLESTER, M. Thermal hand image segmentation for biometric recognition. In Proceedings of 45th annual IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. 2011. p. 26-30. ISBN: 978-1-4577-0902-9.
Detail

BURGET, R.; CIKA, P.; ZUKAL, M.; MAŠEK, J. Automated Localization of Temporomandibular Joint Disc in MRI Images. In 2011 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2011. p. 413-416. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; MRAČKOVÁ, M.; SKUTILOVÁ, S.; REKTOROVÁ, I. Motorické aspekty poruch řeči u Parkinsonovy nemoci a jejich hodnocení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 6, s. 662-668. ISSN: 1210-7859.
Detail

MEKYSKA, J.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; SMÉKAL, Z.; FABREGAS, J. Score Fusion in Text-Dependent Speaker Recognition Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2011, vol. 6800, no. 12, p. 120-132. ISSN: 0302-9743.
Detail

BENEŠ, R.; HASMANDA, M.; ŘÍHA, K. Non-linear RANSAC method and its utilization. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 7-14. ISSN: 1213-1539.
Detail

FU, D.; FU, Z.; QUI, X.; BURGET, R.; ŘÍHA, K. The Method for Material Corrosion Modelling and Feature Selection with SVM-RFE. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). 2011. p. 443-447. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

HASMANDA, M.; ŘÍHA, K. The Modelling of Stereoscopic 3D Scene Acquisition. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 134-142. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŘÍHA, K.; BENEŠ, R. Circle Detection in Pulsative Medical Video Sequence. In Proceedings of International Conference on Signal Processing, vol. I. Beijing: IEEE Press, 2010. p. 674-677. ISBN: 978-1-4244-5898-1.
Detail

ESPINOSA-DURÓ, V.; FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. A New Face Database Simultaneously Acquired in Visible, Near-Infrared and Thermal Spectrums. Cognitive Computation, 2013, vol. 5, no. 1, p. 119-135. ISSN: 1866-9956.
Detail

MEKYSKA, J.; ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; SMÉKAL, Z. Interest Points as a Focus Measure. In Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2012 35th International Conference on. 2012. p. 774-778. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; SESA-NOGUERAS, E.; ROURE-ALCOBE, J.; MONTE-MORENO, E.; GARRE-OLMO, J.; LOPEZ-DE-IPINA, K.; VINALS, F.; LUZ PUENTE, M.; MEKYSKA, J. Aplicaciones biométricas más allá de la seguridad. In VI Jornadas de Reconocimiento Biométrico de Personas (JRBP12). 2012. s. 25-43. ISBN: 978-84-695-0695-0.
Detail

BENEŠ, R.; VALOUCH, L. Biologically inspired approach for determination of set-up of wavelet based de-noising method. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 03, no. 01, p. 20-25. ISSN: 1213-1539.
Detail

BENEŠ, R.; ŘÍHA, K. Medical Image Denoising by Improved Kuan Filter. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2012, vol. 10, no. 01, p. 43-49. ISSN: 1804-3119.
Detail

SMÉKAL, Z.; ŠMIRG, O.; LIBERDA, O.; ŠPRLÁKOVÁ, A. MRI Slice Segmentation and 3D Modelling of Temporomandibular Joint Measured by Microscopic Coil. Measurement Science Review, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 74-81. ISSN: 1335-8871.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P. Corner Detectors: Evaluation of Information Content. In 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2012. p. 763-767. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

HASMANDA, M.; BENEŠ, R.; ŘÍHA, K. System for Object Detection and Tracking Using Compressed Domain. In The 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2012. 1. Zilina: University of Zilina, 2012. p. 259-263. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; FU, D.; ZUKAL, M.; KARÁSEK, J. Method for Real-Time Face Tracking in a Video Sequence. In Advances in Sensors, Signals, Visualisation, Imaging and Simulation. Recent Advances in Electrical Engineering Series. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 182-187. ISBN: 978-1-61804-119-7.
Detail

BURGET, R.; UHER, V.; MAŠEK, J. Trainable Segmentation Based on Local-level and Segment-level Feature Extraction. In IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. 1. Barcelona: 2012. p. 17-24. ISBN: 978-1-4673-1118-2.
Detail

BENEŠ, R.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; ŘÍHA, K. Automatically designed machine vision system for the localization of CCA transverse section in ultrasound images. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2013, vol. 109, no. 3, p. 92-103. ISSN: 0169-2607.
Detail

BENEŠ, R.; BURGET, R.; KARÁSEK, J.; ŘÍHA, K. Automatically designed machine vision system for the localization of CCA transverse section in ultrasound images. COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, 2013, vol. 109, no. 3, p. 92-103. ISSN: 0169-2607.
Detail

ZUKAL, M.; ČÍKA, P.; FU, D. Information Content of Blobs in Images. In The 14th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT - 2012. 2012. p. 221-224. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

FAÚNDEZ ZANUY, M.; HUSSAIN, A.; MEKYSKA, J.; SESA-NOGUERAS, E.; MONTE-MORENO, E.; ESPOSITO, A.; CHETOUANI, M.; GARRE-OLMO, J.; ABEL, A.; SMÉKAL, Z.; LOPEZ-DE-IPINA, K. Biometric Applications Related to Human Beings: There Is Life beyond Security. Cognitive Computation, 2013, vol. 5, no. 1, p. 136-151. ISSN: 1866-9956.
Detail

PETRÁSEK, D.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Image Fusion in Thermal Spectrum; Fúze obrazu v termálním spektru. http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/download/software/fuze-obrazu-v-termalnim-spektru. (software)
Detail

BURGET, R.; UHER, V.; SMÉKAL, Z.: IMMI 3D; Data-mining 3D image processing for RapidMiner platform. http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/336-immi3d-rapidminer-5-3d-image-mining-extension. URL: http://spl.utko.feec.vutbr.cz/en/component/content/article/336-immi3d-rapidminer-5-3d-image-mining-extension. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Thermal Hand Segmentation; Software segmentace ruky v termálním spektru. http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-segmentace-ruky-v-termalnim-spektru. (software)
Detail

MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.: Blur Measurement in Thermal Spec; Software měření ostrosti v termálním spektru. http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru. URL: http://splab.cz/ke-stazeni/software/software-mereni-ostrosti-v-termalnim-spektru. (software)
Detail