Project detail

Metody lícování obrazů lékařských zobrazovacích modalit

Duration: 01.01.2009 — 31.01.2009

On the project

Cílem projektu je využít výsledky tvůrčí činnosti z oblasti registrace (lícování) medicínských obrazů pro rozšíření výuky studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Tato oblast zpracování obrazů je nezbytná pro mnohé druhy analýzy či rekonstrukce medicínských dat a v současné době není zahrnuta v žádném vyučovaném předmětu a zůstává tak většině studentů naší fakulty skryta. Proto je nezbytné předložit tuto problematiku postupně od základů jednotlivým cílovým skupinám úměrně jejich odborné způsobilosti. Především je potřeba rozšířit výuku ve stávajících předmětech o jednotlivé dílčí problematiky lícování obrazů – geometrické transformace (lineární, afinní, perspektivní, flexibilní), předzpracování obrazů (segmentace, filtrace, detekce významných bodů), vlastní registrace obrazů (2D a 3D dat) a optimalizační metody.

Description in English
Cílem projektu je využít výsledky tvůrčí činnosti z oblasti registrace (lícování) medicínských obrazů pro rozšíření výuky studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Tato oblast zpracování obrazů je nezbytná pro mnohé druhy analýzy či rekonstrukce medicínských dat a v současné době není zahrnuta v žádném vyučovaném předmětu a zůstává tak většině studentů naší fakulty skryta. Proto je nezbytné předložit tuto problematiku postupně od základů jednotlivým cílovým skupinám úměrně jejich odborné způsobilosti. Především je potřeba rozšířit výuku ve stávajících předmětech o jednotlivé dílčí problematiky lícování obrazů – geometrické transformace (lineární, afinní, perspektivní, flexibilní), předzpracování obrazů (segmentace, filtrace, detekce významných bodů), vlastní registrace obrazů (2D a 3D dat) a optimalizační metody.

Keywords
registrace, ultrazvuk, fundus

Key words in English
registrace, ultrazvuk, fundus

Mark

2559/G3 - Harabiš Vratislav

Default language

Czech

People responsible

Bartoš Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Harabiš Vratislav, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2009-01-01 - not assigned)