Detail projektu

Metody lícování obrazů lékařských zobrazovacích modalit

Období řešení: 01.01.2009 — 31.01.2009

O projektu

Cílem projektu je využít výsledky tvůrčí činnosti z oblasti registrace (lícování) medicínských obrazů pro rozšíření výuky studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Tato oblast zpracování obrazů je nezbytná pro mnohé druhy analýzy či rekonstrukce medicínských dat a v současné době není zahrnuta v žádném vyučovaném předmětu a zůstává tak většině studentů naší fakulty skryta. Proto je nezbytné předložit tuto problematiku postupně od základů jednotlivým cílovým skupinám úměrně jejich odborné způsobilosti. Především je potřeba rozšířit výuku ve stávajících předmětech o jednotlivé dílčí problematiky lícování obrazů – geometrické transformace (lineární, afinní, perspektivní, flexibilní), předzpracování obrazů (segmentace, filtrace, detekce významných bodů), vlastní registrace obrazů (2D a 3D dat) a optimalizační metody.

Popis anglicky
Cílem projektu je využít výsledky tvůrčí činnosti z oblasti registrace (lícování) medicínských obrazů pro rozšíření výuky studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Tato oblast zpracování obrazů je nezbytná pro mnohé druhy analýzy či rekonstrukce medicínských dat a v současné době není zahrnuta v žádném vyučovaném předmětu a zůstává tak většině studentů naší fakulty skryta. Proto je nezbytné předložit tuto problematiku postupně od základů jednotlivým cílovým skupinám úměrně jejich odborné způsobilosti. Především je potřeba rozšířit výuku ve stávajících předmětech o jednotlivé dílčí problematiky lícování obrazů – geometrické transformace (lineární, afinní, perspektivní, flexibilní), předzpracování obrazů (segmentace, filtrace, detekce významných bodů), vlastní registrace obrazů (2D a 3D dat) a optimalizační metody.

Klíčová slova
registrace, ultrazvuk, fundus

Klíčová slova anglicky
registrace, ultrazvuk, fundus

Označení

2559/G3 - Harabiš Vratislav

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav biomedicínského inženýrství
- příjemce (01.01.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2009-01-01 - nezadáno)