Project detail

Objektivizace potřeby městské zeleně z pohledu ekonomicko-společenských dopadů současné doby

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2008

Mark

FRVŠ 586/2008

Default language

Czech

People responsible

Hrubanová Denisa, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2008-01-01 - 2008-12-31)
Konvička Miloslav, doc. Ing. arch., CSc.
- fellow researcher (2008-01-01 - 2008-12-31)
Pokorný Filip, Ing. arch., Ph.D.
- fellow researcher (2008-03-05 - 2008-12-31)

Units

Department of Theory
- (2008-01-01 - 2008-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2008-01-01 - 2008-12-31)