Detail projektu

Objektivizace potřeby městské zeleně z pohledu ekonomicko-společenských dopadů současné doby

Období řešení: 01.01.2008 — 31.12.2008

Označení

FRVŠ 586/2008

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrubanová Denisa, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2008 - 31.12.2008)
Konvička Miloslav, doc. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2008 - 31.12.2008)
Pokorný Filip, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (05.03.2008 - 31.12.2008)

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.01.2008 - 31.12.2008)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2008-01-01 - 2008-12-31)