Project detail

Identifikace a modelování nejistot při navrhování ocelových konstrukcí

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2009

On the project

Podstatou projektu je analýza neurčitosti postupů a metod vedoucích k zajištění spolehlivosti predikce skutečného působení nosných ocelových konstrukcí. Výsledkem grantového projektu bude zdokonalení teoretické báze modelování a komplexní analýzy neurčitosti. Numerickými studiemi na počítači budou zpracovány podklady využitelné v procesu modelování složitých, obtížně popsatelných soustav.

Description in English
The main focus of the proposed grant project is the analysis of uncertainty of reliability based procedures and methods for the prediction of the real behaviour of steel structures. The result of the grant project will be the improvement of theoretical basis of modeling and the complex analysis of uncertainty. Background materials usable in the process of modeling of complex, hard to describe systems.

Keywords
identifikace

Key words in English
identification

Mark

GA103/07/1067

Default language

Czech

People responsible

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2008-01-22 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2007-01-01 - 2009-12-31)

Results

KALA, Z.; OMISHORE, A. Fuzzy probabilistic models in structural reliability. In Recent developments in structural engineering, mechanics and computation. Cape town, South Africa: 2007. p. 1-6. ISBN: 978-90-5966-054-0.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A.; PUKLICKÝ, L. Applicability of Fuzzy Logic to the Definition of the Buckling Length of Steel Plane Frames. Engineering Structures and Technologies, 2009, vol. 1, no. 3, p. 135-140. ISSN: 2029-2317.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Analysis of the Failure Probability of Steel Member under Bending. In Modern building materials, structures and techniques. Vilnius, Lithuania: 2007. p. 401-402. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Study of Steel Imperfect Member under Compression. In Modern building materials, structures and techniques. Vilnius, Lithuania: 2007. p. 403-404. ISBN: 978-9955-28-131-3.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Probabilistic Optimisation. In Computational methods for coupled problems in science and engineering. Barcelona, Španělsko: 2007. p. 713-716. ISBN: 978-84-96736-18-4.
Detail

KALA, Z. Numerical Methods for the Complex Fuzzy-random Analysis of Uncertainty in Structure Design. In Computational Plasticity. Barcelona, Španělsko: 2007. p. 943-946. ISBN: 978-84-96736-29-0.
Detail

KALA, Z. Sobol's Sensitivity Indices in Applications to Stability Problems of Steel Structures. In Lightweight structures in civil engineering. Waršava, Polsko: 2007. p. 44-48. ISBN: 978-83-924884-1-5.
Detail

VEJVODA, S.; KALA, Z.; NEKVASIL, R. Pravděpodobnost poruchy napájecího systému kotle zapříčiněná korozní únavou. In Spolehlivost konstrukcí. Praha, ČR: 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-86246-33-8.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Probabilistic Analysis of Steel Structure Focused on Reliability Design Concept of Eurocodes. Nonlinear Analysis - Modelling and Control, 2007, vol. 12, no. 3, p. 371-382. ISSN: 1392-5113.
Detail

KALA, Z. Influence of Partial Safety Factors on Design Reliability of Steel Structure -Probability and Fuzzy Probability Assessments. Journal of civil engineering and management, 2007, vol. 13, no. 4, p. 291-296. ISSN: 1392-3730.
Detail

KALA, Z. Stability Problems of Steel Structures in the Presence of Stochastic and Fuzzy Uncertainty. THIN-WALLED STRUCTURES, 2007, vol. 45, no. 10-11, p. 861-865. ISSN: 0263-8231.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Probability Methods in Applications to Reliability Analysis of Eurocode Rules for Steel Structures Design. Engineering Mechanics, 2007, vol. 14, no. 5, p. 359-370. ISSN: 1802-1484.
Detail

KALA, Z. Citlivostní analýza. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 10, s. 289-294. ISSN: 1210-4027.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Assessment of Steel Members under Compression. ENGINEERING STRUCTURES, 2009, vol. 31, no. 6, p. 1344-1348. ISSN: 0141-0296.
Detail

KALA, Z. Fuzzy probability analysis of the fatigue resistance of steel structural members under bending. Journal of civil engineering and management, 2008, vol. 14, no. 1, p. 67-72. ISSN: 1392-3730.
Detail

KALA, Z. Fuzzy analýza pravděpodobnosti poruchy konstrukce navržené podle Eurokódu 3 z konstrukční oceli S235 rakouské a české výroby. Inžinierske stavby, 2008, roč. 56, č. 2, s. 90-93. ISSN: 1335-0846.
Detail

MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M. Sensitivity and Statistical analysis within the elaboration of steel plated girder resistance. Advanced Steel Construction - an International Journal, 2009, vol. 5, no. 4, p. 390-405. ISSN: 1816-112X.
Detail

KALA, Z.; MELCHER, J.; PUKLICKÝ, L. Material and Geometrical Characteristics of Structural Steels Based on Statistical Analysis of Metallurgical Products. Journal of civil engineering and management, 2009, vol. 15, no. 3, p. 299-307. ISSN: 1392-3730.
Detail

PUKLICKÝ, A.; KALA, Z. Application of Uncertainty Analysis to Stability Problems of Steel-concrete Structural Members. Engineering Structures and Technologies, 2009, vol. 1, no. 1, p. 44-49. ISSN: 2029-2317.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. K problematice návrhu nosných konstrukcí s využitím výsledků experimentů. In Sborník příspěvků česko-slovenské konsference Experiment 07. Brno: CERM Brno, 2007. s. 171-176. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail