Project detail

Inovace trenérsko-metodických praxí studentů oboru Tělesná výchova a sport

Duration: 02.01.2006 — 31.12.2006

On the project

Praxe (v našem případě Trenérsko-metodická) jsou jedinečným nástrojem utváření osobnosti trenéra a rozvoje jeho profesních kompetencí již v průběhu studia. Nejen z tohoto důvodu jsou specializované trenérské praxe velmi důležitou složkou studia, která připravuje trenéry pro jejich budoucí praxi a má a priori přímý vliv na profilaci absolventů. Implementace inovačních prvků do trenérsko metodických praxí vyznívá v celkovém hodnocení ze strany studentů i trenérů pozitivně. Na základě dotazníku získává akademická obec potřebnou zpětnou informaci o fungování praxí, práci vedoucích trenérů i sebehodnocení praktikantů. Fungování předmětů se z hlediska odborných výstupů studentů jeví v současné inovované podobě jako optimální. Důvodem je především zvýšení efektivity vzájemné interakce mezi zainteresovanými subjekty (pedagogy - studenty - trenéry) prostřednictvím diskusního fóra i zavedených dotazníků. Z odborného pohledu se jeví jako optimální převést větší míru odpovědnosti za profesní přípravu na studenta a trenéra. Dále je třeba vést zmíněné subjekty k jejich větší samostatnosti a kreativitě ve využití systému trenérských praxí.

Mark

2777/2006

Default language

Czech

People responsible

Kotlík Josef, Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Brno University of Technology
- (2008-01-18 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2006-01-02 - 2006-12-31)

Results

KOTLÍK, J.; CACEK, J.; STRACHOVÁ, M. TreDen 1.0. Brno: MU FSpS, 2006. s. 46-74.
Detail

KOTLÍK, J.; STRACHOVÁ, M.; CACEK, J. DeTren 0.5. Brno: MU FSpS, 2006.
Detail