Project detail

Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2011

On the project

Keywords
strojní zařízení a nástroje

Key words in English
machinary and tools

Mark

1M0507

Default language

Czech

People responsible

Houša Jaromír, prof. Ing., DrSc.
- principal person responsible (2005-01-01 - 2009-12-31)
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2005-01-01 - 2009-12-31)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Výzkumná centra (Národní program výzkumu)

- part funder (2005-01-01 - 2009-12-31)

Results

HAVLÍK, P.; ŠPAČEK, M.; BĚLOHOUBEK, P. Research in Robotics and Human Medical Rehabilitation. In Mendel 2006. Brno: Motoušek, R., Ošmera, P., 2006. p. 191 ( p.)ISBN: 80-214-3195-4.
Detail

BLECHA, P. Integration of risk management into Meta-Quality Deployment method. In AEDS 2006 Workshop Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 23 ( p.)ISBN: 80-7043-490-2.
Detail

BLECHA, P., PAVLÍK, J., BLECHA, R., BRADÁČ, F. Systémy automatizace OS, systémy AVN, AVO, manipulace s třískami a polotovary. In Seminář SpOS a VCSVTT: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2005. Praha: ČVUT Praha - VCSVTT, 2006. s. 119 ( s.)ISBN: 80-903421-5-9.
Detail

KOLÍBAL, Z. Pilíře vysokoškolského vzdělávání konstruktérů výrobních strojů. In Setkání ústavů a kateder oborů výrobní stroje a robotika Strojní inženýři pro XXI. století. Liberec: 2005. s. 12-16. ISBN: 80-7083-970-8.
Detail

BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. Smart end effector. In Proceedings of the 14-th International Vorkshop RAAD-05. Balatonfured: 2005. p. 219-223. ISBN: 973-718-241-3.
Detail

PAVLÍK, J. Fast automatic tool change. In Book of Abstracts - 4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD2006. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2006. p. 67-68. ISBN: 80-7043-486-4.
Detail

KOLÍBAL, Z.; TRENZ, M. The Results of a development of biomechanical grippers at the Faculty of Mechanical Engineering of the Brno University of Technology. In Proceedings of the 14th International Worhshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD-05. 1. Bucharest: University Politehnica of Bucharest, 2005. p. 256-260. ISBN: 973-718-241-3.
Detail

KOLÍBAL, Z. Application Fields of Machine Tools with Parallel Kinematice. In Proceeding. Chemnitz, Německo: TU Chemnitz, 2006. p. 863-866. ISBN: 3-937524-40-1.
Detail

PAVLÍK, J.; OPL, M.; BLECHA, R. Systémy AVN, AVO a manipulace s třískami. In Obráběcí stroje na EMO Hannover 2007. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2007. s. 117-125. ISBN: 978-80-903421-7-0.
Detail

PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A. Modern methods of solving complex kinematical structures of robots and manipulators. In RAAD 2007: Programme and Book of Abstracts. RAAD 2007. Ljubljana - Slovenia: University of Ljubljana, 2008. p. 378-383. ISBN: 978-961-243-067-2.
Detail

BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; BLECHA, P.; BLECHA, R. ROBOTIC MANIPULATORS FOR TOOLS MANIPULATION. In Summaries Volume. Bratislava: SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, BRATISLAVA, 2007. p. 162-1 (162-6 p.)ISBN: 978-80-227-2677-1.
Detail

KOLÍBAL, Z. Poradenské a vzdělávací centrum. In Setkání kateder výrobních strojů a robotiky. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 3-6. ISBN: 978-80-7043-598-4.
Detail

NOVOTNÝ, L.; BLECHA, P. Assessment of design and risk analysis of a tool holder manipulator. In Recent Advances in Mechatronics 2008 - 2009. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. p. 389-394. ISBN: 978-3-642-05021-3.
Detail

MAREK, J.; BLECHA, P. Compensation of Axes at Vertical Lathes. In Recent Advances in Mechatronics 2008 - 2009. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. p. 371-376. ISBN: 978-3-642-05021-3.
Detail

MATĚJKA, P.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Mechatronic Backlash-Free System for Planar Positioning. In Recent Advances in Mechatronics 2008-2009. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. p. 377-382. ISBN: 978-3-642-05021-3.
Detail

KOLÍBAL, Z. Sériová a paralelní kinematika. 2006, roč. 49, č. 10, s. 638-638. ISSN: 0005-125.
Detail

KOLÍBAL, Z. Postrádám odborníky v rozhodování ve věcech veřejných. MM Průmyslové spektrum, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 14-17. ISSN: 1212-2572.
Detail

KNOFLÍČEK, R.; KOLÍBAL, Z.; HAMMER, M. Doprava ve výrobních systémech - mobilní robot VUTBOT 2. AT&P Journal, 2005, roč. XII, č. 2/2005, s. 50-52. ISSN: 1335-2237.
Detail

KOLÍBAL, Z. Robotics for production systems. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, vol. 12, no. A1, p. 285-291. ISSN: 1210-2717.
Detail

KOLÍBAL, Z. Od Golema k robotům. Rozrazil, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 17-18. ISSN: 1802-3991.
Detail

SMETANOVÁ, A. CAM System and Optimization of the End-Effector Path Control. Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 2007, no. 2-A, p. 131-136. ISSN: 1335-2393.
Detail

BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; KOLÍBAL, Z. The three coordinate laboratory pipette manipulator. Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 2007, no. 2-A, p. 31-34. ISSN: 1335-2393.
Detail

MATĚJKA, P.; BLECHA, R. Employing of service robots for decontamination of combat vehicles in armed forces. Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 2007, no. 2-A, p. 103-106. ISSN: 1335-2393.
Detail

OPL, M.; MATĚJKA, P. Accurate and resistant sensors of service robots. Acta Mechanica Slovaca, 2007, vol. 2007, no. 2-A, p. 121-124. ISSN: 1335-2393.
Detail

BLECHA, P. Jsou stroje z hlediska EU bezpečné?. BOZPinfo.cz, 2006, roč. 2006, č. 2006, s. 1-4. ISSN: 1801-0334.
Detail

BLECHA, P. Rizika a nebezpečí související se strojním zařízením. BOZPinfo.cz, 2006, roč. 2006, č. 2006, s. 1-5. ISSN: 1801-0334.
Detail

BLECHA, P. Rizika práce v zámečnické dílně, na točivých strojích na SOU. BOZPinfo.cz, 2006, roč. 2006, č. 2006, s. 1 (1 s.). ISSN: 1801-0334.
Detail

BLECHA, P. Meta-Quality Deployment method. Kvalita a Geometrické specifikace produktů, 2006, vol. 2006, no. 06, p. 1-8. ISSN: 1801-5352.
Detail

KOLÍBAL, Z. Biorobotické aplikace s řízením EMG. Acta Mechanica Slovaca 2B/2006, 2006, roč. 10, č. 2-A/2006, s. 223-230. ISSN: 0335-2393.
Detail

KOLÍBAL, Z. Sériová a paralelní kinematika. Automatizace, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 638-638. ISSN: 0005-125X.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. System approach to risk assessment in safety assurance of machinery with regard to directive 2006/42/EC. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, 2009, vol. 20, no. 1, p. 159-160. ISSN: 1726-9679.
Detail

BLECHA, P. Proces konstrukce nového bezpečného obráběcího stroje. In Konstrukce CNC obráběcích strojů. MM Speciál. Praha: MM publishing, s.r.o., 2010. s. 324-337. ISBN: 978-80-254-7980-3.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2.4: Rychlá automatická manipulace. č.zprávy V-05-077. Praha: VCSVTT, 2005.
Detail

BRADÁČ, F.; OPL, M.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.2.1 v roce 2006. Závěrečná zpráva projektu 2.2.1 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
Detail

BLECHA, P.; POCHYLÝ, A.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; KUBELA, T.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2.4. Závěrečná zpráva projektu 1.2.4 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
Detail

BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.4.1 v roce 2006. Závěrečná zpráva projektu 2.4.1 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
Detail

BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.4.1 v roce 2005. Závěrečná zpráva projektu 2.4.1 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
Detail

BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.2.1. Závěrečná zpráva projektu 2.2.1 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
Detail

BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2.4. Závěrečná zpráva projektu 1.2.4 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2.4. č.zprávy V-07-050. Praha: VCSVTT, 2007.
Detail

OPL, M.; BRADÁČ, F. Závěrečná zpráva projektu 2.2.1. č. zrpávy V-07-051. Praha: VCSVTT, 2007.
Detail

BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Analýza rizik a bezpečnosti strojů SP 180/280. Brno: 2007.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. Analýza rizik a bezpečnosti strojů MULTICUT 500. Brno: 2007.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. Analýza rizik a bezpečnosti paletového zakladače pro stroj MCU 630 V5X. Brno: 2007.
Detail

BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.4.1 v roce 2007. Závěrečná zpráva projektu 2.4.1 v roce 2007. NE. Praha: VCSVTT při ČVUT Praha, 2007.
Detail

OPL, M.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Analýza procesu dělení ocelových lanek. Brno: VUT v Brně, 2007.
Detail

NOVOTNÝ, T.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J.; OPL, M. Závěrečná zpráva projektu 2.4.1. Praha: VCSVTT, 2010.
Detail

BLECHA, P. Vedení provozního deníku strojního zařízení z pohledu současné legislativy. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007.
Detail

BLECHA, P. Bezpečnost provozovaných strojních zařízení. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. s. 1-2.
Detail

BLECHA, P.; NOVOTNÝ, L. Integration of Risk Management into the Process of PLC-Software Development in Machine Tools. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. p. 19-24. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Integration of Risk Management into the Machinery Design Process. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Varšava: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. p. 473-482. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

PAVLÍK, J. PROBLEMATIC OF FAST AUTOMATIC TOOL CHANGE BY WORKING MACHINERY. MM Science Journal, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 1-5. ISSN: 1803-1269.
Detail

KOLÍBAL, Z.; SMETANOVÁ, A. Contribution to environmental Operation of Industrial Robots. In c. 1. Varšava: Springer-Verlag, 2011. p. 95-103. ISBN: 978-3-642-23243-5.
Detail

PAVLÍK, J. PROBLEMATIKA RYCHLÉ AUTOMATICKÉ VÝMĚNY NÁSTROJŮ U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ. Brno: VUT v Brně, 2011.
Detail

PAVLÍK, J.; BADIN, P.; KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; Vysoké učení technické v Brně: Manipulátor pro automatickou výměnu nástrojů. 20453, užitný vzor. Praha (2010)
Detail

PAVLÍK, J.; BADIN, P.; KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; Vysoké učení technické v Brně: Manipulátor pro automatickou výměnu nástrojů. 303528, patent. (2012)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.: Systém. metodika analýzy rizik; Systémová metodika pro stanovení preventivních opatření k předcházení potenciálních rizik. FSI VUT v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J.; BADIN, P.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.: Vačkový stand; Jednovačkové zařízení pro automatickou výměnu nástrojů. Těžká laboratoř C1 na FSI VUT v Brně, ÚVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=774. (funkční vzorek)
Detail

KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.: Výsuvné rameno; Výsuvné rameno automatické výměny nástrojů. Těžká laboratoř C1 na FSI, VUT v Brně, ÚVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=784. (funkční vzorek)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci KOVOSVIT MAS, a.s.: SP430; CNC soustruh SP 430. KOVOSVIT MAS, a.s. Sezimovo Ústí. URL: http://www.kovosvit.cz/2008/cs//technologie-soustruzeni/cnc-soustruhy/sp-430/. (prototyp)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci KOVOSVIT MAS, a.s.: MCU 630V 5X; Obráběcí centrum MCU 630V 5X s paletovým systémem. KOVOSVIT MAS, a.s. Sezimovo Ústí. URL: http://www.kovosvit.cz/2008/cs//technologie-frezovani/petiosa/mcu-630v-5x/. (prototyp)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci KOVOSVIT MAS, a.s.: MULTICUT 500; Multifunkční soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT 500. KOVOSVIT MAS, a.s. Sezimovo Ústí. URL: http://www.kovosvit.cz/2008/cs//technologie-soustruzeni/multifunkcni/multicut-500-s/. (prototyp)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci KOVOSVIT MAS, a.s.: SP 280; CNC soustruh SP 280. KOVOSVIT MAS, a.s. Sezimovo Ústí. URL: http://www.kovosvit.cz/2008/cs//technologie-soustruzeni/cnc-soustruhy/sp-280/. (prototyp)
Detail

BRADÁČ, F.; SÝKORA, O.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.: CA podpora rizik; Software pro podporu analýzy rizik při konstrukci strojů. TOS Hulín, UVSSR VUT FSI. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=839. (software)
Detail

HUBÍK, V.; SYNEK, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.: Software pro detekci; Software pro detekci přechodových jevů. Arvin Meritor, Liberec. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
Detail

OPL, M.; BRADÁČ, F.; SYNEK, M.: Měřící stand; Měřící zařízení pro kontrolu přepalování ocelových lanek. Arvin Meritor, Liberec. (funkční vzorek)
Detail

OPL, M.; BRADÁČ, F.: Software pro zpracování dat; Software pro analýzu výrobního procesu. Arvin Meritor, Liberec. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
Detail

HUBÍK, V.; SYNEK, M.; OPL, M.; BRADÁČ, F.: Modul detekce; Modul detekce přechodových jevů. Arvin Meritor, Liberec. (funkční vzorek)
Detail

HUBÍK, S.; OPL, M.; BRADÁČ, F.: Nový modul přepalování; Kompaktní modul detekce přechodových jevů. Arvin Meritor, Liberec. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.; SYNEK, M.: Metodika měření; Metodika analýzy a vyhodnocení přechodových jevů. Arvin Meritor, Liberec. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci KOVOSVIT MAS, a.s.: ROLLER; Speciální stroj ROLLER 2800. KOVOSVIT MAS, a.s. Sezimovo Ústí. URL: http://www.kovosvit.cz/cz/roller-2800-cnc/. (prototyp)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci KOVOSVIT MAS, a.s.: SP 180; CNC soustruh SP 180. KOVOSVIT MAS, a.s. Sezimovo Ústí. URL: http://www.kovosvit.cz/2008/cs/technologie-soustruzeni/cnc-soustruhy/sp-180/. (prototyp)
Detail

PAVLÍK, J.; OPL, M.; MATĚJKA, P.; KOLÍBAL, Z.: Paralelní mechanismus; Rovinný paralelní mechanismus. FSI A1/1229c. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=688. (funkční vzorek)
Detail

PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; OPL, M.: Mísič Gifos; Mísič Gifos. Gifos, Brno. (funkční vzorek)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci TOSHULIN, a.s.: POWERTURN 1600 C-M; Svislé soustružnické centrum POWERTURN 1600 C-M. TOSHULIN, a.s.. URL: http://www.toshulin.cz/produkt_PT.asp?l=cz. (prototyp)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci TOSHULIN,a.s.: POWERTURN 2000 C-M; Svislý soustruh POWERTURN 2000 C-M. TOSHULIN, a.s.. URL: http://www.toshulin.cz/produkt_PT.asp?l=cz. (prototyp)
Detail

BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOTEK, L.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.; pracovníci ROBTERM spol. s r.o.: KSO 630/4-C20; Indukční ohřívací zařízení s ohřívačem KSO 630/4-C20. ROBOTERM spol. s r.o., Chotěboř. URL: http://www.roboterm.cz/ohrivace_i/reference/reference_i.htm. (prototyp)
Detail

BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.: FUQ 150 B; Obráběcí centrum FUQ 150 B. TOS Kuřim - OS, a.s.. (prototyp)
Detail

BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.; MATĚJKA, P.: Pračka 3000m3; Pračka vzduchu 3000 m3. Gifos s.r.o. Přízova 1 602 00 Brno. URL: http://www.gifos.eu. (prototyp)
Detail

PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; MATĚJKA, P.; NOVOTNÝ, T.: Pračka 2000m3; Pračka vzduchu 2000 m3. Gifos s.r.o. Přízova 1 602 00 Brno. URL: http://www.gifos.eu. (prototyp)
Detail

BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.: Automat na třídění ucpávek; Automat na třídění pryžových ucpávek. AGGA speciální technická pryž Vlachovice. (funkční vzorek)
Detail

BLECHA, P.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.: Systém AVN Tyc 32; Systém automatické výměny nástrojů. Strojírna Tyc s.r.o.. (funkční vzorek)
Detail

BLECHA, P.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.: STD 25; Stand pro výzkum rychlé automatické manipulace s nástroji. FSI VUT v Brně - lab. C1. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=770. (funkční vzorek)
Detail

PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; BILÍK, M.: Ohřev písku; Ohřev písku. Gifos s.r.o. Přízova 1 602 00 Brno. URL: http://www.gifos.eu. (prototyp)
Detail

PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.: Polévací vana; Polévací vana. Gifos s.r.o. Přízova 1 602 00 Brno. URL: http://www.gifos.eu. (prototyp)
Detail

PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.: Pračka vzduchu 6000 m3; Pračka vzduchu 6000 m3. Gifos s.r.o. Přízova 1 602 00 Brno. URL: http://www.gifos.eu. (prototyp)
Detail

KOLÍBAL, Z.; OPL, M.; KOLÍBALOVÁ, A.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.; TŮMA, J.; SELINGEROVÁ, S.: 20th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. Brno (05.10.2011)
Detail

Setkání kateder výrobních strohů a robotiky. Plzeň (10.09.2007)
Detail

SKAŘUPA, J., TALÁCKO, J., PTÁČKOVÁ, I., BLECHA, R., BLECHA, P., ŠPAČEK, M., NÁDHERA, M., BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., SIMEONOV, S., VAVŘÍN, P., BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z., ČERNOHOUS, I.: 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Dunabe Region RAAD. Brno (01.05.2004)
Detail