Project detail

Získání projektu "Zřízení rozsáhlé elektronické prezentace různých forem a oborů studia na elektrotechnické fakultě". Číslo IS 2789 Financující organizace mimo VUT

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2006

Mark

IS 2789

Default language

Czech

People responsible

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2005-04-26 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2005-04-26 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2005-04-26 - not assigned)

Results

ŠKORPIL, V.; ABUZAHO, A. Research of Advanced Multimedia Transmission. In 2006 10th International Conference on Communication Tecnology Proceedings. 2006 10th International Conference on Communication Tecnology Proceedings. Beijing, China: IEEE Press, 2006. p. 1175 ( p.)ISBN: 1-4244-0801-6.
Detail

ŠKORPIL, V.; PETŘÍK, D. Codec G 723.1 by MATLAB simulation. In 2006 8th International Conference on SIGNAL PROCESSING Proceedings. ICSP´06, Volume I of IV. Beijing, China: IEEE Press, 2006. p. 658 ( p.)ISBN: 0-7803-9736-3.
Detail

ŠKORPIL, V.; KARAMANTZANIS, I. ATM Adaptation Layer and Quality of Service. In Research in Telecommunication Technology 2006. Research in Telecommunication Technology 2006. Brno: VUT Brno, 2006. p. 21 ( p.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J. Neural Networks and Back Propagation Algorithm. In The 15th International Scientific and Applied Science Conference Electronics ET´2006, Proceedings of the Conference. The 15th Internqational Scientific and Applied Science Conference Electronics ET´2006. Sozopol, Bulgaria: rechnical University - Sofia, 2006. p. 173 ( p.)ISBN: 954-438-564-9.
Detail

ŠKORPIL, V.; LANGR, T. Chaotic signal for transmission of information. In 2006 8th International conference on SIGNAL PROCESSING proceedings. 2006 8th Intetrnational conference on SIGNAL PROCESSING proceedings. Beijing, China: IEEE Press, 2006. p. 2072 ( p.)ISBN: 0-7803-9736-3.
Detail