Project detail

Laboratoř inteligentních systémů

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2004

On the project

Cílem projektu je vybudovat laboratoř inteligentních systémů FIT VUT v Brně. Laboratoř bude tvořit 10 pracovišť vybavených mobilními roboty Trilobot, které budou řízeny běžnými PC doplněnými kamerami pro snímání prostředí.

Description in English
The aim of the project is to build a new Intelligent systems laboratory of the Faculty of information technology of the Brno university of technology. The laboratory will contain 10 workstations - each of them will be created by a mobile Trilobot robot controlled by a PC with a camera.

Keywords
Inteligentní systémy, laboratoř, roboty Trilobot

Key words in English
Intelligent System, Laboratory, Trilobot Robots

Mark

FR1688/2004/A

Default language

Czech

People responsible

Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- principal person responsible (2004-01-01 - 2004-12-31)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
- fellow researcher (2004-01-01 - 2004-12-31)

Units

Faculty of Information Technology
- (2004-01-01 - 2004-12-31)