Detail projektu

Laboratoř inteligentních systémů

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2004

O projektu

Cílem projektu je vybudovat laboratoř inteligentních systémů FIT VUT v Brně. Laboratoř bude tvořit 10 pracovišť vybavených mobilními roboty Trilobot, které budou řízeny běžnými PC doplněnými kamerami pro snímání prostředí.

Popis anglicky
The aim of the project is to build a new Intelligent systems laboratory of the Faculty of information technology of the Brno university of technology. The laboratory will contain 10 workstations - each of them will be created by a mobile Trilobot robot controlled by a PC with a camera.

Klíčová slova
Inteligentní systémy, laboratoř, roboty Trilobot

Klíčová slova anglicky
Intelligent System, Laboratory, Trilobot Robots

Označení

FR1688/2004/A

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2004 - 31.12.2004)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2004 - 31.12.2004)

Útvary

Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2004 - 31.12.2004)