Project detail

Non-linear Methods of Speech Enhancement (Nelineární metody zvýrazňování řeči)

Duration: 01.10.2003 — 31.12.2005

On the project

The aim of the project is to develop an original technique of enhancing speech hidden in noise, based on the latest knowledge of speech signals, the masking properties of the human ear and modern methods of digital signal processing, inclusive of mathematical statistics and the wavelet transform. The algorithm proposed will be optimized and adapted for implementation on digital signal processor.

Description in Czech
Cílem projektu je vyvinout původní nelineární techniku zvýrazňování řeči zamaskované šumem založenou na nejnovějších poznatcích o řečových signálech, maskovacích vlastnostech lidského sluchu a moderních metodách číslicového zpracování signálu. Navržený algoritmus bude optimalizován a upraven pro implementace na signálovém procesoru.

Keywords
Speech Enhancement, Digital Signal Processor

Key words in Czech
Zvýrazňování řeči ze šumu, aplikace v signálových procesorech

Mark

OC 277

Default language

English

People responsible

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2003-03-26 - not assigned)
Čermák Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-11-05 - not assigned)
Malenovský Vladimír, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-11-05 - not assigned)
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-11-05 - not assigned)
Sysel Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-11-05 - not assigned)
Vondra Martin, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-11-05 - not assigned)
Vrána Jaroslav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-11-05 - not assigned)
Zezula Radek, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-11-05 - not assigned)

Units

Department of Telecommunications
- (2003-03-26 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST

- part funder (2003-03-26 - not assigned)

Results

PLŠEK, M., VÍCH, R. New Methods for Speech Spectrum Smoothing and Formant Estimation. In 48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Germany: Technische Universität Ilmenau, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

VONDRA, M. Transformace hlasu ve vokodérech a systémech TTS. 1. Brno: 2005. s. 0 ( s.)
Detail

ZEZULA, R., MALENOVSKÝ, V., VRÁNA, J. Comparing basic methods of audio signal watermarking. In Telecommunications and signal processing TSP - 2004. SEI-UTKO, TSP 2004: VUT Brno, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

ZEZULA, R.; EKSLER, V.; VRÁNA, J. Phase coding for audio watermarking. In RTT 2004. Proceedings of the international conference Research in Telecommunications Technology 2004: Prague, 2004. p. 78 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

VRÁNA, J. SIMPLE D/A CONVERTER WITH MICROCONTROLLER. In Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005. Brno: 2005. p. 472 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Radek Zezula. Application of MCLT in Modified Patchwork Algotithm for Audio Watermarking. In Proceedings EC-SIP-M 2005. Bratislava, Slovak Republic: STU Bratislava, 2005. p. 334 ( p.)ISBN: 80-227-2257-X.
Detail

RAJMIC, P. Method for Real-time Signal Processing via Wavelet Transform. In Proceedings of the 3th International Conference on Non-Linear Speech Processing. Barcelona: Escola Universitaria Politecnica de Mataró, 2005. p. 214 ( p.)ISBN: 84-256-1365-5.
Detail

Jiří Mišurec Ivan Koula. Computation complexity of time-frequency representation of signals. In Applications of Electrical Engineering (AEE '05). Prague: WSEAS, 2005. p. 167-170. ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

Martin Vondra, Robert Vích. Speech Identity Conversion. Lecture Notes in Computer Science, 2005, vol. 2005, no. 3445, p. 421 ( p.)ISSN: 0302-9743.
Detail

Vrána, J., Berka, P., Huczala, M. Realizace číslicově analogového převodníku pomocí sigma-delta modulace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 2005, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

SMÉKAL, Z. Real-Time Processing of Audio and Video Signals via Microprocessors (or from von Neumann Architecture to Parallel Processing). Telekomunikace a podnikání, česko-anglická revue, 1999, vol. 1999, p. 47 ( p.)ISSN: 1211-5525.
Detail

SMÉKAL, Z. Možnosti alternativních metod separace řeči. Dílčí zpráva projektu podporovaného MPO ČR v programu „KONSORCIA“ ev. č. FD-K/125. VUT Brno. VUT Brno: VUT Brno, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ZEZULA, R. Audio signals watermarking. Závěrečná zpráva o řešení projektu COST, No. OC277. záv.zpráva. Závěrečná zpráva o řešení projektu COST, No. OC277: Brno: The European Cooperation in Scientific and Technical Research, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

SMÉKAL, Z. a kol. Non-linear Methods of Speech Enhancement. Projekt COST, No. OC277.002. Brno: The European Cooperation in Scientific and Technical Research, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

RAJMIC, P.; KLIMEK, J. Removing crackle from an LP record via wavelet analysis. In Proceedings of the 7th International Conference on Digital Audio Effects DAF'x04. Napoli, Italy: Federico II University of Napoli, 2004. p. 100-104.
Detail

Link