Project detail

Nové metody pro širokopásmová vektorová měření

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2003

On the project

Navrhovaný projekt se týká výzkumu a vývoje vektorové měřicí metody. Metoda umožní realizaci obvodově relativně jednoduchých vektorových analyzátorů realizovatelných v kmitočtových pásmech od desítek MHz přes kmitočty milimetrových vln až po kmitočty optické.

Description in English
The project is oriented to the research and development of vector measurement methods. Methods enable construction of simple vector analyzers operating in the range of megahertz up to optical frequencies.

Keywords
vektorová měření

Key words in English
vector measurement techniques, microwave techniques

Mark

GA102/01/0573

Default language

Czech

People responsible

Škvor Zbyněk, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2001-01-01 - 2003-12-31)
Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- fellow researcher (2001-01-01 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder

Results

RAIDA, Z. Planar Transmission Lines of Atypical Cross-Section: Shape Optimization Exploring Low Accuracy Neural Networks. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2001. Torino (Italy): Polytecnico di Torino, 2001. p. 627 ( p.)ISBN: 8882020983.
Detail

RAIDA, Z. Shape Optimization of Planar Transmission Lines. In Proceedings of the International Conference on Microwave techniques COMITE 2001. Pardubice: Universita Pardubice, 2001. p. 173 ( p.)ISBN: 8090241794.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Design of Microstrip Antennas: Novel Polytope Algorithms Versus Genetic Optimization. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 01). Torino (Italy): Polytecnico di Torino, 2001. p. 431 ( p.)ISBN: 88-8202-098-3.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Optimization of Microstrip Antennas: A Novel Polytope Algorithm. In Proceedings of the 11th International Conference Radioelektronika 2001. Brno: FEI VUT, 2001. p. 258 ( p.)ISBN: 80-214-1861-3.
Detail

OTEVŘEL, V. Optimization of Frequency-Selective Surfaces: A Novel Polytope Algorithm. In Proceedings of the 7th Conference Student FEI 2001 Volume 2. Brno: FEI VUT, 2001. p. 278 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Optimization of Frequency-Selective Surfaces: MCL II Algorithm Versus Genetic Optimization. In Proceedings of the International Conference on Misrowave Techniques COMITE 2001. Pardubice: University of Pardubice, 2001. p. 69 ( p.)ISBN: 80-902-4179-4.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Analysis of Vivaldi antenna with Method of Moments in Matlab. In Matlab 2002, Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Praha: Humusoft, 2002. p. 289 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

MOTL, M. Quasi-cubic Splines for Finite Element Method. In PROCEEDINGS OF 8th CONFERENCE STUDENT EEICT 2002 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 327 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

FRANEK, O. Assembling of Elementary Hexahedrons in 3D Finite Element Method. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002, Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002. p. 297 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

MOTL, M. High-Order Aproximation in Finite Element Method for EM Problems. In Sborník anotací Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2002, Konaná jako Workshop v rámci mezinárodní konference ICCC 2002. Ostrava: Slezskomoravský svaz vědeckotechnických společností a poboček, pobočka č. 159, Komitét aplikované kybernetiky a informatiky Ostrava, 2002. p. 56 ( p.)
Detail

FRANEK, O. Comparison of Hexahedron Superelement Decompositions in 3D Finite Element Method. In Proceedings of Student Competition STOC 2002. Ostrava: TU Ostrava, 2002. p. 53 ( p.)
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Implementation of Finite Element Methods in Time Domain. In Sborník příspěvků 10. ročníku konference Matlab 2002. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2002. p. 343 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

MOTL, M. High Order Approximation for Finite Element Method in Frequency and Time Domain. In Proceedings of 12th International Travelling Summer School on Microwacves & Lighwaves. Minsk: Institute of Electronics of National academy of Sciences of Belarus, 2002. p. 240 ( p.)
Detail

FRANEK, O., RAIDA, Z. Time-Domain Analysis of Microwave Structures Using MATLAB. In Sborník příspěvků 10. ročníku konference MATLAB 2002, díl I. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2002. p. 97 ( p.)ISBN: 80-7080-500-5.
Detail

FRANEK, O. On the Accuracy of Resonant Frequencies Obtained by FDTD Method. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. p. 68 ( p.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

MOTL, M. Časová analýza EM struktur: Úvod do TD-FEM. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 87 ( s.)
Detail

FRANEK, O. Časová analýza EM struktur: Implementace metody FDTD. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2002, ev.č. REL01V. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 46 ( s.)
Detail

MOTL, M., FRANEK, O., RAIDA, Z. Comparison of Finite Element Complex Frequency Hopping (FE/CFH) and Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Methods. In Radioelektronika 2002 - Conference Proceedings. Bratislava: Department of Radio and Electronics, FEI SUT Bratislava, 2002. p. 70 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

MOTL, M., FRANEK, O., RAIDA, Z. Comparison of Time-Domain Finite Element (TD-FE) and Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Methods. In Journées Internationales de Nice sur les Antennes - Conférences, Volume I. Nice: S.E.E. GRéCA, 2002. p. 79 ( p.)ISBN: 1168-3848.
Detail

OTEVŘEL, V. Optimization of a three-part Yagi antenna: The MCL2 versus the genetic optimization. In Proceedings of the 8th Conference Student EEICT 2002. Volume 3. Brno: VUT Brno, 2002. p. 332 ( p.)ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Optimization of an eight-part Yagi antenna: The MCL2 versus the genetic optimization. In 12th International Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2002. Bratislava (Slovakia): FEI SUT Bratislava (Slovakia), 2002. p. 85 ( p.)ISBN: 80-227-1700-2.
Detail

TKADLEC, R. Kompaktní kruhově polarizované mikropáskové antény. In PROCEEDINGS OF 8th CONFERENCE STUDENT EEICT 2002 Volume 1. Brno: 2002. s. 76 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

RAIDA, Z.; ČERNOHORSKÝ, D.; GALA, D.; GOŇA, S.; MICHÁLEK, V.; NAVRÁTIL, V.; NOVÁČEK, Z.; OTEVŘEL, V.; POMĚNKA, P.; ŠEBESTA, J.; URBANEC, T. Experience with the development of multimedia textbooks. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2002. Bratislava (Slovensko): Slovak University of Technology, 2002. p. 86-89.
Detail

RAIDA, Z. Optimization of Microwave Structures. In Summer School Proceedings: 12th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Minsk (Belarus): National Academy of Sciences of Belarus, 2002. p. 106 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Broadband Modeling of Planar Transmission Lines by Elman Neural Network. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2003. p. 268 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Exploitation of Artificial neural Networks to the Design of Planar Filters. In Proceedings of Radioelektronika 2003. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2003. p. 340 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Analysis of wire dipole in frequency and time domain. In 13th International Czech-Slovak Scientific Conference : RADIOELEKTRONIKA 2003. BUT, FEEC, UREL , Pukynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic: BUT, FEEC, UREL , Pukynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic, 2003. p. 237 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

LUKEŠ, Z. Analysis of wire dipole by time domain moments method. In Proceeding of the international conference and competation : Student EEICT 2003. Brno: BUT, FEEC, UREL , Pukynova 118, 612 00 Brno, Czech Republic, 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

TKADLEC, R. PLANE RECTANGULAR NEAR-FIELD MEASUREMENT MODELING IN MATLAB. In Proceeding of the 13th INTERNATIONAL TRAVELLING SUMMER SCHOOL ON MICROWAVES & LIGHTWAVES. 2003. p. 231 ( p.)
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Analysis of Vivaldi antenna in frequency and time domain. In 13th international travelling Summer school on Microwaves & Lightwaves 2003. Institute of Microwave Engineering-University of Technology,Darmstadt, Germany: Institute of Microwave Engineering-University of Technology,Darmstadt, Germany, 2003. p. 320 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Optimization of Microwave Structures. In Proceedings of the 13th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves 2003. Darmstadt: Technische Universitat Darmstadt, 2003. p. 45 ( p.)
Detail

FRANEK, O. Application of Finite-Difference Time-Domain Method to Gigahertz TEM Cell Homogeneity Problem. In Proceedings of the 13th International Travelling Summer School on Microwaves & Lightwaves 2003. Darmstadt, Germany: Institute of Microwave Engineering, University of Technology Darmstadt, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

OTEVŘEL, V. Shape Optimization of Planar Transmission Lines using Genetic and Polytope Algorithms. In Proceedings of the 13th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves 2003. Darmstadt (Germany): Technische Universitat Darmstadt, 2003. p. 230 ( p.)
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Design of Microwave Antennas: Neural Network Approach to Time Domain Modeling of V-Dipole. In Proceedings of of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 03. Neuveden. Geda Grafica&Stampa Nichelino (Torino) Italy: Polytecnico di Torino, 2003. p. 7 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

RAIDA, Z. Broadband Design of Planar Transmission Lines: Feed-Forward Neural Approach Versus Recurrent One. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino: Polytecnico di Torino, 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 8882020088.
Detail

FRANEK, O., NAVRÁTIL, V., LEONE, M., RAIDA, Z. Analysis of Gigahertz TEM Cell Using Contour-Path and Nonorthogonal FDTD Methods. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA '03. Torino, Italy: Politecnico di Torino, 2003. p. 115 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Time-Domain Parameters of Microwave Transmission Lines. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Neuveden. Torino: Polytecnico di Torino, 2003. p. 147 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

LUKEŠ, Z. Analýza mikrovlnných antén ve frekvenční a časové oblasti. In Sborník přízpěvků Radešín 2003. VUT v Brně, FEKT: Česko-slovenská sekce IEEE, 2003. s. 82 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J. Analysis of wire dipole in frequency and time domain. In Elektrotechnika a informatika 2003. Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. p. 77 ( p.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

RAIDA, Z. Wideband neural modeling of wire antennas: Feed-forward neural networks versus recurrent ones. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2003. Honolulu (Hawaii): The Electromagnetics Academy, 2003. p. 717 ( p.)
Detail

MOTL, M. Metoda konečných prvků pro širokopásmové modelování. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ŠMÍD, P. Využití umělých neuronových sítí při návrhu planárních filtrů. In IEEE Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. The Design of Microwave Filters MATLAB. In MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2003. p. 543 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

FRANEK, O. Numerická analýza mikrovlnných struktur pomocí vlnkové transformace: Úvod do metody MRTD. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LUKEŠ, Z. Širokopásmová analýza drátových antén pomocí TD-MoM. In Odborné semináře 2003. VUT v Brně: UREL, FEEC, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LÁČÍK, J. Numerická analýza mikrovlnných planárních struktur pomocí TD-MOM. In Odborné semináře 2003. Brno: UREL, FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Wide Band Global Optimization of Microstrip Line Using Novel Polytope and Real Genetic Algorithms. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino (Italy): Polytecnico di Torino, 2003. p. 131 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

OTEVŘEL, V., RAIDA, Z. Complex Optimization of Yagi Antenna Using Polytope Algorithms. In Proceedings of the Conference on Microwave Techniques COMITE 2003. Pardubice (Czech Republic): University of Pardubice, 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-86582-09-4.
Detail

FRANEK, O. Rozšíření metody FDTD pomocí vlnkové transformace. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 52 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

TKADLEC, R. MODELING OF NEAR-FIELD SCANING IN MATLAB. In MATLAB 2003 Sboník příspěvků 11.ročníku konference díl II. Praha: 2003. p. 566 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

FRANEK, O., RAIDA, Z. Multiresolution Time-Domain Analysis of Microwave Structures Using MATLAB. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference MATLAB 2003, díl I. Praha: VŠCHT, 2003. p. 147 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Design of Microwave Antennas: Neural Network Approach to Time Domain Modeling of V-Dipole. In MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference. 2. Praha: VSCHT ,Technická 5, Praha, 2003. p. 341 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

TKADLEC, R. NEAR-FIELD ANTENNA MEASUREMENTS. In PROCEEDINGS OF 9th CONFERENCE AND COMPETITION STUDENT EEICT 2003 Volume 2. Brno: 2003. p. 184 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

TKADLEC, R. DETERMINATION OF FAR-FIELD ANTENNA PATTERN FROM NEAR-FIELD PLANAR MEASUREMENTS. In RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: 2003. p. 229 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Comparison of Finite Element Complex Frequency Hopping (FEM/CFH) and Time-Domain Finite Element (TD-FEM) Methods. In Radioelektronika 2003 - Conference Proceedings. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně., 2003. p. 264 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

MOTL, M. Asymptotic Expansions of Solutions of First-Order Singular Integro-Differential Equations. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 120 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

FRANEK, O. Singular Points of Systems of Integro-Differential Equations. In Proceedings of the 9th Conference STUDENT EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2003. p. 402 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

FRANEK, O., NAVRÁTIL, V., RAIDA, Z. Analysis of Gigahertz TEM Cell Using Finite-Difference Time-Domain (FDTD) Method. In Radioelektronika 2003 - Conference Proceedings. Brno: FEKT VUT, 2003. p. 272 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

LUKEŠ, Z. Analysis of wire dipole by time domain moments method. In Proceeding of 9th conference and competation : Student EEICT 2003. 2. Vysoké učení tecnické v Brně , fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií: Vysoké učení tecnické v Brně , fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

TKADLEC, R. S Parameter Measurements in the Time-Domain. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. CVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Neural Networks in Antennas and Microwaves: A Practical Approach. Radioengineering, 2001, vol. 10, no. 4, p. 24 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

GOŇA, S.; RAIDA, Z. Design of Planar Reflector Antennas. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 7-13. ISSN: 1210-2512.
Detail

TOBEŠ, Z., RAIDA, Z. Improvements of Analog Neural Networks Based on Kalman Filter. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 6 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

TOBEŠ, Z., RAIDA, Z. Use of the Analog Neural Networks in the Adaptive Antenna Control Systems. Radioengineering, 2002, vol. 11, no. 3, p. 14 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z. Modeling EM Structures in the Neural Network Toolbox of MATLAB. IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2003, vol. 44, no. 6, p. 46 ( p.)ISSN: 1045-9243.
Detail

RAIDA, Z.; NOVÁČEK, Z.; GOŇA, S.; NAVRÁTIL, V.; POMĚNKA, P.; URBANEC, T.; MICHÁLEK, V.; OTEVŘEL, V. A Multimedia Textbook of EM Theory and Techniques. Automatika, 2003, vol. 43, no. 3-4, p. 163 ( p.)ISSN: 0005-1144.
Detail

LUKEŠ, Z. Vivaldiho anténa - širokopásmová štěrbinová anténa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 4, č. 42, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

TKADLEC, R. Úvod do měření mikrovlnných struktur v časové oblasti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 30, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

TKADLEC, R. S Parameter Measurements in the Time-Domain. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 2, p. 12 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

SCHEJBAL, V., RAIDA, Z., NOVÁČEK, Z. Comparison of CAD for Rectangular Microstrip Antennas. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, p. 16 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z.; FROEHLING, K.; GOŇA, S.; MICHÁLEK, V.; NAVRÁTIL, V.; NOVÁČEK, Z.; OTEVŘEL, V.; ŠEBESTA, J.; URBANEC, T. Electronic Textbook of Electromagnetic Waves. Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 4, p. 67 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠMÍD, P. Návrh planárních mikrovlnných filtrů a využití umělých neuronových sítí pro odhad řádu filtru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 4, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

RAIDA, Z., LUKEŠ, Z., OTEVŘEL, V. Modeling broadband microwave structures by artificial neural networks. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 2, p. 3 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠKVOR, Z., RAIDA, Z. Nové metody pro širokopásmová vektorová měření. dílčí zpráva grantového projektu GAČR 102/01/0573. Praha: Grantová agentura České rapubliky, 2001.
Detail

ŠKVOR, Z., RAIDA, Z. Nové metody pro širokopásmová vektorová měření. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0573. Výzkumná zpráva o řešení grantového projektu. neuvedeno. Praha: FEL ČVUT, Katedra EM pole, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

RAIDA, Z. Modelování mikrovlnných struktur: tradiční a netradiční přístupy. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 116. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 116. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2003. 32 s. ISBN: 80-214-2415-X.
Detail

RAIDA, Z., TKADLEC, R., FRANEK, O., MOTL, M., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., ŠKVOR, Z. Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2003. 232 s. ISBN: 80-214-2541-5.
Detail