doc. Ing.

Vladislav Horák

CSc.

FCE – associate professor

+420 54114 7239
horak.vl@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Projects

  • 2018

    Stanovení vstupních parametrů materiálových modelů pro potřeby podzemního stavitelství s možností využití optimalizačních metod, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
    Detail

  • 2012

    Studium petrologických a fyzikálně-mechanických vlastností v systému enkláva-granitoid a enkláva-syenitoid, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
    Detail