Ing.

Štěpán Foral

Ph.D.

FEEC – External Pedagogue

+420 54114 6246
foral@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Štěpán Foral, Ph.D.

Publications

 • 2020

  SVOBODA, J.; ADAM, J.; FORAL, Š.; GUSTOV, S.; KATOVSKÝ, K.; KUSHVATOV, J.; KRÁL, D.; SOLNYSHKIN, A.; TICHÝ, P.; TYUTYUNNIKOV, S.; ZEMAN, M. Generated heat by different targets irradiated by 660 MeV protons. INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS, 2020, vol. 58, no. 4, p. 246-254. ISSN: 0975-1041.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2018

  VOJÁČKOVÁ, J.; ŠTEVANKA, K.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; HERALECKÝ, P. VALIDATION STUDY OF FUEL ASSEMBLY MODEL OF VVER 1000 REACTOR BY TRITON. PHYSOR 2018: Reactor Physics Paving the Way Towards More Efficient Systems. 1. American Nuclear Society, 2018. p. 400-405. ISBN: 978-0-89448-762-2.
  Detail

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; SALAMON, D.; ROLEČEK, J. The Influence of the Fuel Thermal Conductivity on the Core Temperatures during LOCA Accident. In Proccedings of the 2018 19 th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2018. p. 546-550. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ŠŤASTNÝ, O.; KRÁL, D.; FORAL, Š.; HOLOMB, R. Cadmium and Gadolinium Spectral Filters Comparison. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 518-521. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail | WWW

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; SALAMON, D.; ROLEČEK, J. Modelling of an accident tolerant fuel design using FEMAXI6. In Proceedings of the Top Fuel 2018 Conference, part III. European Nuclear Society, 2018. p. 361-369. ISBN: 9789295064324.
  Detail | WWW

 • 2017

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; ZEMAN, M. The analysis of neutron field with spectral filters. In 17th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena: STEF92 Technology Ltd, 2017. p. 25-31. ISBN: 978-619-7408-06- 5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; PTÁČEK, M.; FORAL, Š.; KOLEKTIV, S. UMASS LOWELL Research Reactor Irradiation Channel Analysis. In The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists. Dubna: Department Joint Institute for Nuclear Research, 2017. p. 265-269. ISBN: 978-5-9530-0416- 9.
  Detail | WWW

  ROLEČEK, J.; FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; SALAMON, D. A Feasibility study of using of CeO2 as a surrogate material during investigation of UO2 thermal conductivity enhancement. Advances in Applied Ceramics, 2017, vol. 115, no. 8, p. 123-131. ISSN: 1743-6753.
  Detail

 • 2016

  VARMUŽA, J.; VOJÁČKOVÁ, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; ZEMAN, M.; SVOBODA, J.; NOVOTNÝ, F. Nuclear Education Programme Development as the Response to the NPP Personnel Retirement. Warsaw: European Nuclear Society, 2016. p. 317-322.
  Detail

 • 2015

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; PTÁČEK, M.; FORAL, Š.; JIŘIČKOVA, J.; AGARA, S.; SRIPRISAN, S. RESEARCH REACTOR BEAM- PORT SPECTRA CHARACTERIZATION BY MULTIFOIL NEUTRON DOSIMETRY METHOD. International conference of young scientists and post-graduates - Proceeding of the cenference. Užhorod: Institute of Electron Physics.The National Academy of Science of Ukraine., 2015. p. 94-94. ISBN: 978-966-2668-95- 7.
  Detail

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; SALAMON, D.; VARMUŽA, J. Thermal conductivity of composite UO2+ SiC fuels under irradiation. In International conference of young scientists and post-graduates - Proceedings of the conference. Užgorod, Ukrajina: Institute of Electron physics, The National Academy of Sciences of Ukraine, 2015. p. 158-159. ISBN: 978-966-2668-95- 7.
  Detail

  FORAL, Š.; SALAMON, D.; KATOVSKÝ, K. Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů. Bezpečnost jaderné energie. Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR, Úrad jadrového dozoru SR JF DL, 2015, vol. 23, no. 5- 6, p. 147-153. ISSN: 1210- 7085.
  Detail

 • 2014

  MATĚJKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Czech young generation activities in nuclear training and education framework in the Czech Republic. Nuclear Espana, 2014, vol. 41, no. 356, p. 53-54. ISSN: 1137- 2885.
  Detail

  VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; MATĚJKOVÁ, J. EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF NANOTUBES UTILIZATION AS A NUCLEAR FUEL MATRIX ADDITIVE. In Proccedings on 2014 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE 22). 2014. p. 354-363. ISBN: 978-0-7918-4594- 3.
  Detail

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; SALAMON, D.; ROLEČEK, J. Influence of silicone carbide on the reactivity of nuclear fuels using cerium dioxide as a surrogate material. In Proceedings on 2014 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE22). 2014. p. 1-10. ISBN: 978-0-7918-4594- 3.
  Detail

  MATĚJKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Czech young generation activities in nuclear training and education framework in the Czech Republic. In UP TO THE CHALLENGE - IYNC2014, July 6th - 12th 2014, Burgos, Spain: TECHNICAL TRACK PROCEEDINGS. IYNC, 2014. p. 331-332.
  Detail

 • 2013

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Thermal conductivity enhancement of nuclear fuels. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EECIT 2013. LITERA, 2013. p. 98-102. ISBN: 978-80-214-4695- 3.
  Detail

  FORAL, Š.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K. Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. In Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2012, Sborník referátů ze semináře. Praha: ČNS, 2013. p. 62-66. ISBN: 978-80-02-02439- 2.
  Detail

  VARMUŽA, J.; FORAL, Š. Zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny díky zkvalitnění výuky studentů na FEKT - VUT v Brně. In 6. VÝROČNÍ KONFERENCE O JADERNÉ ENERGETICE. 2013. p. 35-35. ISBN: 978-80-260-5428- 3.
  Detail

 • 2012

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Comparison of heat exchangers Na- CO2 for nuclear power plant with sodium cooled fast reactor. In Student EEICT proceedings of the 18th conference, Volume 3. 2012. p. 153-157. ISBN: 978-80-214-4462- 1.
  Detail

  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Porovnání variant výměníků tepla pro JE se sodíkem chlazeným rychlým reaktorem. In Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011. Brno: 2012. p. 19-25. ISBN: 978-80-02-02360- 9.
  Detail

  FORAL, Š.; MATAL, O. Porovnání variant tepelných výměníků pro JE se sodíkem chlazeným rychlým reaktorem. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. Vol. 2. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2012. p. 1219-1223. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

 • 2010

  FORAL, Š.; MATAL, O. Výzkumně - vývojové řešení výměníku Na-CO2 na úrovni projektu – projektové řešení: Výzkumná zpráva QR-EM-032-10. 2010.
  Detail

  FORAL, Š.; MATAL, O. Výzkumně-vývojové řešení výměníku Na-CO2 na úrovni projektu : Výzkumná zpráva QR-EM-015-10. 2010.
  Detail

 • 2009

  FORAL, Š.; MATAL, O. Návrh řešení výměníků Na-CO2 v mikromodulové koncepci. In Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009. Praha 8: Česká nukleární společnost, o.s. (ČSVTS), 2009. p. 57-60. ISBN: 978-80-02-02209- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.