Ing.

Petr Maule

MBA

FEEC, UETE

xmaule02@stud.feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Maule, MBA

Publications

 • 2019

  VANĚK, J.; MAULE, P. Effect of replacing a faulty module with a different power module to the total PV power rating. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 20th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical and Electronic Technology, 2019. p. 154-157. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

  MAULE, P.; VANĚK, J.; ŠTURM, M. Vliv sériového zapojení modulů s odlišným výkonem na celkový jmenovitý výkon FV systému I. Energetika, 2019, vol. 69, no. 3, p. 162-165. ISSN: 0375-8842.
  Detail | WWW

  MAULE, P.; VANĚK, J.; ŠTURM, M. Vliv sériového zapojení modulů s odlišným výkonem na celkový jmenovitý výkon FV systému II. Energetika, 2019, vol. 69, no. 4, p. 243-246. ISSN: 0375-8842.
  Detail | WWW

  VANĚK, J.; MAULE, P. Náhrada FV modulů ve stringu za FV moduly s odlišnými jmenovitými výkony. In ALER 2019 Medzinárodná vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES. Liptovský Mikuláš: 2019. p. 100-107. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P. Sériové spojování modulů s odlišnými jmenovitými výkony. In Fotovoltaické fórum a Energetická konference 2019. Plzeň: 2019. p. 50-54. ISBN: 978-80-906281-9-9.
  Detail

  MAULE, P. ENERGETICKÝ POSUDEK ZNÁMKA KVALITY FOTOVOLTAICKÝCH PROJEKTŮ. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 40-43. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail

  MAULE, P. VÝUKA SOFTWAROVÉHO PROJEKTOVÁNÍ V PV*SOL NA VUT FEKT. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2019. p. 86-89. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  VANĚK, J.; MAULE, P. Effect of Replacing PV Module in the String by the Module with Different Power. In ECS Transactions. ECS Transactions. 1. USA: The Electrochemical Society, 2019. p. 301-310. ISBN: 978-80-214-5651-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  MAULE, P. ZKOUMÁNÍ ZÁVISLOSTI VELIKOSTI AKUMULACE NA PARAMETRECH FVS, VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO PROFILU. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš 2019: 2019. p. 93-111. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  MAULE, P. ENERGETICKÝ POSUDEK ZNÁMKA KVALITY FOTOVOLTAICKÝCH PROJEKTŮ (.!?). In Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2019. Plzeň: 2019. p. 35-39. ISBN: 978-80-906281-9-9.
  Detail

  MAULE, P. Evropská energetická legislativa. Nová příležitost pro obyvatele bytových domů. In Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2019. Plzeň: 2019. p. 40-43. ISBN: 978-80-906281-9-9.
  Detail

 • 2018

  MAULE, P. Využití PV*SOL k efektivnímu projektování fotovoltaických systémů. In Fotovoltaické Forum 2018 a Energetická konference 2018. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace z.s., 2018. p. 10-15. ISBN: 978-80-906281-8-2.
  Detail | WWW

  MAULE, P. Využití programového nástroje PV*Sol k projektování fotovoltaických systémů. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: 2018. p. 63-66. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  MAULE, P. Využití elektřiny OZE v závislosti na způsobu měření. In Alternatívne zdroje energie - ALER 2018. Zborník príspevkov a vystúpení na 14. ročníku konferencie. Liptovský Mikuláš: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2018. p. 93-96. ISBN: 978-80-89456-33-8.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.