Ing.

Pavel Šiler

Ph.D.

FCH – Assistant professor

+420 54114 9459, +420 54114 9373
siler@fch.vut.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Šiler, Ph.D.

Projects

  • 2019

    Potlačení negativního vlivu zinku v Portlandském cementu pomocí akcelerátorů hydratace, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
    Detail

  • 2013

    Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
    Detail