Ing.

Pavel Mráček

Ph.D.

FBM – Assistant professor

+420 54114 6920
mracek@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Pavel Mráček, Ph.D.

Patents

  • 2021

    průmyslový vzor
    MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská: O trůn Marmana. 008456800-0001, průmyslový vzor. (2021)
    Detail