prof. Ing.

Pavel Jura

CSc.

FEEC, UAMT – professor

+420 54114 6420
jura@feec.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Pavel Jura, CSc.

Creative activities

  • Jura, Fremel: FRH2003-01; Fuzzy regulátor odparu helia. Ústav přístrojové techniky AV. URL: odkaz. (funkční vzorek)
    Detail

  • JURA, P.; TŮMA, M.: FM2016; modulová stavebnice pro realizaci fyzikálních modelů diferenciálních rovnic. Ústav UAMT, Technická 3082/12, 61600 Brno. (funkční vzorek)
    Detail

  • KÁRSKÝ, V.; JURA, P.: CPE_FM2016; Moduly realizujicí model systému zlomkového řádu pro stavebnici FM2016. SE2.141. (ostatní)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.