Ing.

Mikuláš Szabari

FME, IPMSR DRR – Assistant lecturer

162452@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Mikuláš Szabari

Projects

  • 2020

    Technologie pro digitální dvojče výrobních systémů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail