Ing.

Michal Krbal

Ph.D.

FEEC, UEEN – assistant professor

+420 54114 6243
krbal@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Michal Krbal, Ph.D.

Projects

  • 2018

    Fast Chopper System for Applied Research Experiments at FLNR JINR Cyclotron, zahájení: 20.04.2018, ukončení: 20.04.2019
    Detail

  • 2011

    Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
    Detail