Ing.

Martin Zelený

Ph.D.

FME, IMSE DMM – Assistant professor

+420 54114 3193
zeleny@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Martin Zelený, Ph.D.

Projects

  • 2020

    Teoretické modelování rozpustnosti v tuhých roztocích, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail

  • 2018

    8J18AT004, Vysvětleni a pochopeni magnetostrikce v Fe-Ti slitinách pomoci výpočtu z prvních principu, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
    Detail