Ing.

Markéta Kruntorádová

Ph.D.

FBM – Assistant professor

+420 54114 3730
kruntoradova@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.

Publications

 • 2020

  POLÁČEK, T.; KRUNTORÁDOVÁ, M. Insolvency Forecasting through Trend Analysis with Full Ignorance of Probabilities. Acta Oeconomica Pragensia, 2020, vol. 27, no. 3-4, p. 17-30. ISSN: 1804-2112.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2015

  KRUNTORÁDOVÁ, M.; FOJTŮ, K. Behavioral diversity of Generation Y students of economics-oriented fields of studies - soft skills. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. 2015. p. 41-56. ISBN: 978-80-214-5198-8.
  Detail

 • 2013

  KRUNTORÁDOVÁ, M. Workforce diversita studentů generace Y ekonomického zaměření. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, vol. 7, no. 17, p. 90-100. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2010

  ZEMÁNKOVÁ, L.; KRUNTORÁDOVÁ, M.; BOUŠKOVÁ, Š. Použití ukazatele EVA v konkrétním podniku. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2010, vol. 4, no. 07, p. 67-81. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

 • 2008

  ZEMÁNKOVÁ, L.; KRUNTORÁDOVÁ, M. Administrativní náročnost podniků v ČR. In Regionální ekonomie - I. ročník mezinárodní online video konference Fakulty podnikatelské VUT v Brně a Fakulty managementy a marketingu ISTU. Brno: VUT v Brně, FP, 2008. p. 50-59. ISBN: 978-5-7526-0349- 5.
  Detail

 • 2007

  KRUNTORÁDOVÁ, M. Malé a střední podniky a problémy se kterými se potýkají v rámci českého podnikatelského prostředí. In V. Mezinárodní vědecká konference, Management, Economics and Business Development in the New European. Brno: Faktulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, 2007. p. 1-8. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  KRUNTORÁDOVÁ, M.; STUDENÍKOVÁ, J. Korupce oslabuje konkurenceschopnost firem. In MEKON 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. p. 74 ( p.)ISBN: 978-80-248-1324- 0.
  Detail

  KRUNTORÁDOVÁ, M.; STUDENÍKOVÁ, J. Využití hodnotové analýzy jako nástroj řízení investic v podniku ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. In Firma a konkurenční prostřední 2007: Management v novém prostředí. Brno: MSD, 2007. p. 68-76. ISBN: 978-80-86633-85- 5.
  Detail

  STUDENÍKOVÁ, J.; KRUNTORÁDOVÁ, M. Vliv makroekonomie na vývoj bytové výstavby a jejího rozvoje v České republice. In Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN: 978-80-7318-529- 9.
  Detail

  STUDENÍKOVÁ, J.; KRUNTORÁDOVÁ, M. Využití hodnotové analýzy jako nástroj řízení investic v podniku ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. In Brno: 2007. ISBN: 978-80-86633-85- 5.
  Detail

  STUDENÍKOVÁ, J.; KRUNTORÁDOVÁ, M. Korupce oslabuje konkurenceschopnost firem. In Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN: 978-80-248-1324- 0.
  Detail

  KRUNTORÁDOVÁ, M.; STUDENÍKOVÁ, J. Vliv makroekonomie na vývoj bytové výstavby a jejího rozvoje v České republice. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. p. 1-8. ISBN: 978-80-7318-529- 9.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.