prof. Ing.

Libor Dědek

CSc.

FEEC, UTEE – Professor Emeritus

dedek@feec.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Libor Dědek, CSc.

Projects

 • 2003

  GA102/03/1108, Elektrická impedanční tomografie ve ztrátovém prostředí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  GA102/03/0241, Simulace a optimalizace smíšených elektronických systémů s ohledem na integritu signálů., zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2000

  GA102/00/0933, Metody řešení vybraných nestandardních úloh s dominantním vlivem elektromagnetického pole, zahájení: 01.01.2000, ukončení: 31.12.2002
  Detail