Ing.

Lenka Nevřivová

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7510, +420 54114 8065
nevrivova.l@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Studium korozní odolnosti netvarových žáromateriálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Výzkum možnosti využití metody sol-gel v bezcementových žárobetonech, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Effects of mechano-chemical activation on the process of formation, structure and stability of selected clinker minerals, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  GA18-25035S, Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.01.2020
  Detail

 • 2017

  TH02020321, Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2012

  TA02010084, Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA02021231, Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložištěm energie pro celoroční provoz ., zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  TA01011034, Výzkum možností využití druhotných surovin jako plniv do progresivních vícevrstvých podlahových nátěrových systémů, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  Modernizace výuky studijního předmětu "Keramika - laboratoře", zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Technologické vlastnosti žárovzdorných jílů v České republice, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail