prof. RNDr.

Karel Maca

Dr.

FME, IMSE DCP – Head of sub-department

+420 54114 3344
maca@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Karel Maca, Dr.

Creative activities

 • ČÁSTKOVÁ, K.; MACA, K.; GRATZ, P.: SW LA-500; Software pro zpracovaní dat z laserového analyzátoru velikosti částic. VUT v Brně,FSI,A4,105a. (funkční vzorek)
  Detail

 • SALAMON, D.; ROLEČEK, J.; MACA, K.: Dip-coater; Zařízení pro přípravu dutých keramických vláken metodou povlakování nanášením. Purkyňova 123a, A1.22. (funkční vzorek)
  Detail

 • MACA, K.; POUCHLÝ, V.: Density; Software for construction of sintering densification curve from dilatometric shrinkage data. VUT-FSI, Technická 2, 616 69 Brno. (software)
  Detail

 • POUCHLÝ, V.; MACA, K.: Density MSC; Software for construction of Master Sintering Curve from dilatometric shrinkage data. VUT-FSI, Technická 2, 616 69 Brno. URL: http://ime.fme.vutbr.cz/Files/Software/Density MSC.exe. (software)
  http://ime.fme.vutbr.cz/Files/Software/Density, number of downloads: 2
  Detail

 • POUCHLÝ, V.; MACA, K.: MSS Construction; MSS Construction - Software for fast construction of 3D Master Sintering Surface and for densification prediction in case of pressure assisted sintering. VUT-FSI Technická 2 616 69 Brno Odbor Keramiky a Polymerů místnost A4/118a tel: +420 541143344. URL: http://ime.fme.vutbr.cz/Files/Software/MSSconstruction.exe. (software)
  http://ime.fme.vutbr.cz/Files/Software/MSSconstruction.exe, number of downloads: 1
  Detail

 • HRUBÝ, J.; POUCHLÝ, V.; MACA, K.: WAR Software; WAR Software. A4/104 Ústav materiálového inženýrství Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno. URL: https://dl.dropboxusercontent.com/u/366108/WaR_software.zip. (software)
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/366108/WaR_software.zip, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.