doc. Ing. Mgr.

Karel Brychta

Ph.D.

FBM – Head of Department

+420 54114 3703
brychta@fbm.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Predikční modely ve financích – specifika MSP, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Transfer Pricing in V4 Countries, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  TL02000434, Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Vybrané aspekty holdingů ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Mezinárodní zdaňování dividend v kontextu tax managementu nadnárodní korporace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Vybrané otázky finančního řízení podniků v mezinárodním prostředí, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Výzkum interních a externích faktorů ovlivňujících hodnotu podniku, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení vývoje podniku v souladu s vývojem podnikatelského prostředí. , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GP402/09/P469, Vývoj a konkurenceschopnost českého daňového systému z pohledu zdanění příjmů fyzických osob, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 1999

  MSM 265100018, Výzkum strategického řízení v českých firmách, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail