prof. Ing.

Jiří Stráský

DSc.

FCE – professor

+420 54114 7845
strasky.j@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.

Creative activities

 • KALÁB, P.; STRÁSKÝ, J.; BERNÁT, M.; TERZIJSKI, I.: Model skořepinové střechy; Model skořepinové střechy. FAST Brno, Veveří 95. (prototyp)
  Detail

 • TERZIJSKI, I.; STRÁSKÝ, J.: VPB C67/55; Vysokopevnostní beton pro lávku v Českých Budějovicích. České Budějovice, lávka. (ověřená technologie)
  Detail

 • HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.: MLP; Lávka tvaru plochého oblouku podepřeného vnějším kabelem. FAST Veveří 95. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/terzijski.i/lavka/lavka.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/terzijski.i/lavka/lavka.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • STRÁSKÝ, J.; TERZIJSKI, I.; NEČAS, R.; JURÍK, M.; KOCOUREK, P.: PP-PO; Půdorysně zakřivený předpjatý pás a plochý oblouk. FAST VUT, Veveří 95, Brno. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/terzijski.i/model1/anotace model_PP_PO.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/terzijski.i/model1/anotace, number of downloads: 1
  Detail

 • STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; TERZIJSKI, I.: FZ-01; Půdorysně zakřivená visutá a zavěšená konstrukce. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/modely/FZ-01 (25699).pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/modely/FZ-01, number of downloads: 2
  Detail

 • ZICH, M.; DANĚK, P.; STRÁSKÝ, J.: FZ_01; Měřící systém namáhání betonu zavěšeného mostu. Most 201 přes Odru, dálnice D47, Ostrava Hrušov - Bohumín, stavba 4791/2. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_01.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_01.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • ZICH, M.; STRÁSKÝ, J.; DANĚK, P.: FZ_02; Tenzometrický systém namáhání betonu spřaženého mostu přes Ostravici. Most 223 přes Ostravici, dálnice D47, Ostrava Hrušov - Bohumín, stavba 4791/1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_02.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_02.pdf, number of downloads: 2
  Detail

 • ZICH, M.; DANĚK, P.; STRÁSKÝ, J.: FZ_05; Kluzná spára pro předpjaté základové desky. Areál firmy Metrostav a.s. Praha, Horní Počernice. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_05.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_05.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • ZICH, M.; DANĚK, P.; STRÁSKÝ, J.: FZ_03; Tenzometrický systém namáhání betonu spřaženého mostu přes Odru. SO 202 most na dálnici přes Odru v km 162,920 Dálnice D47, stavba 4791/2 Ostrava Hrušov - Bohumín, 2.stavba, km 159,60-163,800.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_03.pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/zich.m/vzorky/FZ_03.pdf, number of downloads: 1
  Detail

 • STRÁSKÝ, J.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.: FZ-02; Dřevěný model pro ověření polohy visutého lana. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/modely/FZ-02 (25788).pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/modely/FZ-02, number of downloads: 2
  Detail

 • NEČAS, R.; JUCHELKOVÁ, P.; STRÁSKÝ, J.: Lanová střecha; Lanová střecha nad eliptickým půdorysem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-03%20(27820).pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-03%20(27820).pdf, number of downloads: 0
  Detail

 • NEČAS, R.; HOCHMAN, D.; STRÁSKÝ, J.: FVz-04; Půdorysně zakřivená konstrukce zavěšená na oblouku. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-04%20(27851).pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-04%20(27851).pdf, number of downloads: 0
  Detail

 • NEČAS, R.; TRENZ, J.; STRÁSKÝ, J.: FVz-05; Půdorysně zakřivená konstrukce podepřená obloukem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-05%20(27852).pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz-05%20(27852).pdf, number of downloads: 0
  Detail

 • MUSIL, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J.: FVz-06; Skořepina dvojí křivosti nad obdélníkovým půdorysem. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz_06%20(28147).pdf. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FVz_06%20(28147).pdf, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.