Ing.

Jiří Sekora

FEEC, UBMI – Assistant lecturer

+420 54114 6665
sekora@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Sekora

Creative activities

 • BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; CHMELAŘ, M.; SEKORA, J.: Optický snímač 3band; Experimentální optický multispektrální snímač elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • PROVAZNÍK, I.; BARDOŇOVÁ, J.; SEKORA, J.; ŠVRČEK, M.: LabView Control BioCentral; Software pro řízení biologického experimentu se současným elektrickým a elektro-optickým záznamem elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • MACÍČEK, O.; SEKORA, J.: merici_system_HW; Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW. ÚBMI, Kolejní 4, Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • VOŽDA, M.; SEKORA, J.: merici_system_HW; Mikroprocesorem řízené měření a regulace teploty. ÚBMI, Kolejní 4, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • SONNENSCHEIN, J.; SEKORA, J.: Alveopic - řídicí jednotka; Řídicí jednotka pro mobilní cirkulační systém pro transport plic. FH Wien. (funkční vzorek)
  Detail

 • SEKORA, J.; KOVÁŘOVÁ, A.; FABIANOVÁ, K.; SKOPALÍK, J.: Monoklimatická inkubátorová komora; Monoklimatická inkubátorová komora pro optická měření na konfokálním mikroskopu. Laboratoř biofyziky. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZAHRADNÍČKOVÁ, L.; SEKORA, J.: Ulrazvukové měření otoku končetin; Systém pro bezkontaktní měření otoku končetiny pomocí ultrazvuku. ÚBMI VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • SEKORA, J.; NEČASOVÁ, B.; SKOPALÍK, J.: Měření koncentrace Clarkovou elektrodou; Měření koncentrace kyslíku in vitro buněčných kultur. Laboratoř biofyziky. (funkční vzorek)
  Detail

 • Josef Skopalík, Jiří Sekora: IH thermo controler I; Rychlý systém pro kontrolu a úpravu teploty izolovaného savčího srdce a jiných orgánů. Fyziologický ústav - Masarykova univerzita. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.